ÜRÜN SORUMLULUĞU

Ürün Güvenliği ve Kalitesi

VESTEL ELEKTRONİK FABRİKALARINDA ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE KALİTESİ

Vestel Elektronik; ürünlerinin tüketici güvenliğine ve yasal durumuna gelebilecek bütün tehlikeleri ve kontrolleri belirleyecek, dokümante edilmiş, uygulanmış ve güncellenen “Ürün Güvenliği Tehlike ve Risk Yönetim Süreci”ni oluşturmuştur.

Bu süreç kapsamında, fiziksel, kimyasal, biyolojik kirlilik ile yabancı madde ve tüketici güvenliği için kritik olacak elektriksel güvenlik vb. uygunsuzluklar için, üretim süreçlerinde detaylı risk analizleri gerçekleştirilmektedir. Risk analizleri, normal şartlarda ve ürün kullanımı sırasında oluşabilecek mantıklı öngörülebilir şartlar temelinde yapılmaktadır. Vestel Elektronik, Entegre Yönetim Sistemleri Politikası’nda aşağıdaki taahhütleri belirtmiştir:

 • Yenilikçi ve güvenilir ürün üretimi,
 • Yasal ve diğer şartlara uygunluk,
 • Müşteri ve pazar ihtiyaçlarına duyarlılık,
 • Teknolojik gelişim ve değişikliklerin yakından takibi,
 • Sürekli eğitimler ile bilincin arttırılması,
 • Sürdürülebilir Kalite anlayışı.

Vestel Elektronik, ürünlerinin güvenlik etkilerini ürünün tabi olduğu ilgili uluslararası yönetmelikler ve standartlara göre değerlendirmektedir. Vestel Elektronik’in ürettiği tüm ürünlerin güvenlik etkileri imalat sırasında %100 test edilmektedir.

Vestel Elektronik tarafından uluslararası güvenlik yönetmelikleri ve standartlarına uygun olarak üretilen ürünlerde herhangi bir uyumsuzluk raporlanmamıştır. Uygunsuz vaka oranı %0’dır. Şirketin ürünlerinin büyük bir kısmını ihraç ettiği Avrupa Birliği ülkelerindeki uygunsuzluklar RAPEX (Gıda Dışı Ürünler için Acil Uyarı Sistemi) üzerinden takip edilmekte olup, şu ana kadar yayınlanmış uygunsuzluk bulunmamaktadır.

RAPEX tehlikeli ürünler için Avrupa acil uyarı sistemidir. Sistem, ulusal otoriteler tarafından tanımlanan tehlikeli ürünler hakkındaki bilginin, bu ürünlerin piyasada satışını sınırlamak veya durdurmak amacıyla, diğer ulusal otoriteler ve Avrupa Komisyonu arasında hızlı dolaşımını sağlamaktadır.

Ürün Güvenliği, Elektromanyetik Uyumluluk ve Güvenilirlik Laboratuvarlarımızda gerek kendi oluşturduğumuz standartlara, gerekse uluslararası kabul görmüş standartlara göre yapılan testlerle doğrulanan tasarımlarımız, ilgili onay belgelerinin de bu ekiplerce alınmasıyla dünyanın çeşitli ülkelerine yola çıkmaya hazır duruma gelmektedir. Bu ekiplerimiz, dünya üzerindeki çeşitli kuruluşlarla en yüksek yetkilendirme anlaşmaları çerçevesinde çalışmalarını sürdürmekte olup, bu sayede en güvenilir, en hızlı ve en az maliyetli test ve onay hizmetini sunabilmektedir. Bunun yanı sıra dünya çapındaki laboratuvarlara verilen akreditasyon yetkisi de ilgili laboratuvarlarımız tarafından alınmış ve çalışmaların kalitesi bu çerçevede de tescillenmiştir.

Elektromanyetik Uyumluluk Laboratuvarı

Vestel Ar Ge bünyesinde yer alan ve 1996 yılında faaliyet göstermeye başlayan EMC (Electromagnetic Compatibility) Laboratuvarı, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından ISO 17025 standardına göre akredite edilen ilk üretici laboratuvarı olup, 2009 yılından bu yana elektromanyetik uyumluluk onayı verme yetkisine sahiptir. Vestel EMC Laboratuvarı, yıllık ortalama 40 bin test ve 500 akredite rapor hizmetiyle Avrupalı rakipleri arasında öne çıkmaktadır. Vestel Ar Ge, EMC Laboratuvarı’na yapmış olduğu altyapı yatırımlarıyla birlikte laboratuvar bünyesinde TV, görsel çözümler, uydu alıcıları, elektrikli araç şarj istasyonları, tıbbi cihazlar, aydınlatma, beyaz eşya ürünlerinin ilgili uluslararası standartlara göre test edilmesine ve TÜRKAK onaylı akredite raporlarının hazırlanmasına olanak sağlamıştır. Vestel EMC Laboratuvarı, EMC onaylarına ek olarak, radyo modüllerine (Wi-Fi, Bluetooth vb.) RF (Radyo Frekans) onayı verebilen Türkiye’deki ilk ve tek laboratuvardır. Vestel’in genişleyen ürün gamına paralel olarak tüm ürünlere kendi bünyesinde onay verebilmesi için gerekli olan kapsam genişletme çalışmaları devam etmekte olup Vestel’de üretilen her ürünün EMC Laboratuvarı’nda onaylanması hedeflenmektedir. Laboratuvar, gelişmekte olan EMC sektörüne destek olmak amacıyla ulusal ve uluslararası standardizasyon çalışmalarına etkin olarak katılım sağlamaktadır.

Ürün Güvenliği Laboratuvarı

2000 yılına kadar dokümantasyon ile ilgilenen bir adet mühendis ile altyapısı oluşturulan Ürün Güvenliği Laboratuvarı, 2004 yılında ses ve görüntü cihazları birimi olarak yetkilendirme alarak Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (“IEC”) çatısına girmiştir. 2006 yılında bilgi teknolojileri cihazları, 2011 yılında ev tipi cihazlar, 2012 yılında LED aydınlatma cihazları ve 2021 yılında elektrikli araç şarj istasyonları ile batarya yetkilendirmeleri alınarak içerik artırılmıştır. Laboratuvar 2012 yılında TÜRKAK akreditasyonu almaya hak kazanmıştır. Ürün Güvenliği Laboratuvarı, 2014/35/EU Alçak Gerilim ve 2014/53/EU Radyo Ekipman yönetmelikleri kapsamında Vestel ürünlerinin tasarım aşamasından sevkine kadar her aşamada test edilmesi ve sertifikalandırılma sürecinden sorumludur. TV, uydu alıcısı, beyaz eşya, LED aydınlatma, bilgi teknolojileri, küçük ev aletleri, elektrikli araç şarj istasyonu ve batarya gibi değişik ürün grupları için yılda yaklaşık 4.000 model onayı veren laboratuvar, aynı zamanda gerekli resmi rapor ve sertifikaları da kendi imkanları ile sağlayabilmektedir. Amaç her bir Vestel ürününün en az uluslararası standartlar seviyesinde güvenli olduğunu beyan etmeyi sağlamaktır. Uluslararası standartlara ek olarak ülkesel gereklilikler de göz önünde bulundurularak daha güvenli ürünlerin üretimi amaçlanmaktadır. Laboratuvar, doğru testleri yaparak, mükemmel iş çıktılarına ulaşmayı, “Vestel” ve “Güven” kelimelerinin akıllarda birlikte anılmasını sağlamayı ve müşterilere sunmayı hedeflemektedir.

Tasarım Doğrulama ve Güvenilirlik Laboratuvarı

Reliability (Güvenilirlik) Laboratuvarı 2003 yılında kurulmuştur. 2008 yılında bünyesine DQA (Tasarım Doğrulama) Laboratuvarı’nı da eklemiştir. DQA Laboratuvarı sayesinde, zorlaştırılmış testler, kart ve ürün bazında hızlandırılmış ömür testleri ve MTTF-MTBF hesaplamaları test ve analizlere eklenmiştir. Vestel DQA & Reliability Grubu’nun hedefi; günümüz koşullarında ürün maliyetini artırmadan, tüketiciyi uzun süre memnun edecek, zayıf noktaları azaltılmış ve arızalardan arındırılmış dayanıklı ürünler üreterek, ulusal ürünlerin rekabet gücünün artırılmasıdır. Bu kapsamda ürünlere Elektriksel, Mekaniksel, Optik ve Çevresel güvenilirlik testleri uygulanmaktadır. Onay süreci sayesinde Vestel ürünlerinin kalitesinin dünya standartlarının ve yabancı firmaların benzer ürünlerinin çok üzerinde olması sağlanmaktadır.

Vestel Kalibrasyon Laboratuvarı

Vestel Ar Ge bünyesinde yer alan Kalibrasyon Laboratuvarı, Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK tarafından ISO 17025 standardına göre akredite olarak 2015 yılından bu yana hizmet vermektedir. Vestel Kalibrasyon Laboratuvarı, Türkiye’de ilk defa pasif mikrodalga elemanlarını ve RF güç sensörlerini TÜRKAK akreditasyonu kapsamına alan özel laboratuvar olmuştur. Vestel, Kalibrasyon Laboratuvarı’na yapmış olduğu altyapı yatırımlarıyla birlikte laboratuvar bünyesinde RF (Radyo Frekans), mikrodalga, frekans, elektriksel (özel EMC cihazları, darbe üreteçleri, osiloskop, multimetre), sıcaklık ve bağıl nem cihazlarının kalibrasyonunun gerçekleştirilmesine ve TÜRKAK onaylı akredite sertifikalarının hazırlanmasına olanak sağlamıştır. Laboratuvar, akredite hizmetlerinin yanı sıra akreditasyon kapsamının dışında LF (Düşük Frekans) elektriksel, radyasyon sıcaklığı, boyut ve optik cihazlarının kalibrasyonu gibi alanlarda üretim tesislerindeki bölümlere hizmet vermektedir.

VESTEL BEYAZ EŞYA FABRİKALARINDA ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE KALİTESİ

Vestel Beyaz Eşya; elektrikli ve elektronik ev aletlerini gerek kimyasal gerekse elektriksel açıdan tüketici ve çevre güvenliğini olumsuz etkilemeyecek şekilde tasarlamakta ve üretmektedir. Bu anlamda Vestel Beyaz Eşya fabrikalarında üretilen ürünler için uygulanabilir olan yasal düzenlemelere uygun olarak tasarlanan ürünler, bu düzenlemeleri destekleyen standartların gerektirdiği tüm testlere tabi tutulmaktadır. Nihai hale gelen ürünler uluslararası olarak tanınan, akredite ve bağımsız kurumlar tarafından çeşitli kontrollerden geçirilerek sertifikalandırılmaktadır. Amaç Vestel Beyaz Eşya’da üretilen tüm ürünlerin ulusal ve uluslararası standartlara ve Vestel Beyaz Eşya’nın oluşturduğu standartlara uygunluğunu ve en üst güvenlik seviyesinde olmasını sağlamaktır.

Ürünlere uygulanan testler arasında, direkt olarak son kullanıcının güvenliğini etkileyen uluslararası 2014/35/EU Alçak Gerilim Direktifi, ürünlerin diğer ürünlere ve son kullanıcılara etkisi ile ilgili olan 2014/30/EU Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi ve 2014/53/EU (Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği) ürünlerin çevreye etkisiyle ilgili 2011/65/EU Rohs direktifi, 1907/2006 Reach Yönetmeliği ile ulusal Atık Elektrikli Elektronik Eşyalar Yönetmeliği (AEEE) ve Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (KKDİK) Yönetmeliği uyarınca belirlenen testler ve şartlar bulunmaktadır. Gerekli şartlar üretimden satışa kadar sağlanmakta ve kontrol edilmekte olup gerekli testler her bir ürün tasarımı için gerçekleştirilmekte ve üçüncü parti uluslararası bağımsız kuruluşlar tarafından sertifikalandırılmaktadır.

Üretilen ürünlerin insan sağlığına ve çevreye olan etkilerini minimuma indirmek için ürünleri oluşturan parçaların kimyasal içeriği de kontrol altında tutulmaktadır. Beyaz eşya sektörünü ilgilendiren tüm yasal mevzuatlara uygunluk için tedarikçi kontrolleri ve parçalara bağımsız laboratuvar analizleri yapılmaktadır. Vestel Beyaz Eşya, yasal mevzuatların gerektirdiği tüm kısıtlı ve yasaklı kimyasal maddeleri ve buna ek olarak kendi araştırmaları sonucunda takip etmek istediği tüm kimyasal maddeleri içeren “Vestel Beyaz Eşya Kısıtlı Malzemeler Listesi” ni oluşturmuştur ve “Vestel Beyaz Eşya Kısıtlı ve Yasaklı Kimyasallar Yönetim Prosedürü” ne uygun olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Vestel Beyaz Eşya’ da Çamaşır Makinesi, Klima & Termosifon, Pişirici Cihazlar, Buzdolabı, Çamaşır Kurutma Makinesi, Bulaşık Makinesi fabrikalarında bulunan Ar-Ge laboratuvarlarında tüm testler gerçekleştirilmektedir.

Çamaşır Makinesi Fabrikası Ar-Ge laboratuvarları

Çamaşır Makinesi Ar-Ge laboratuvarlarında performans testleri, güvenlik ve komponent testleri, akustik testleri ve kalite testleri yapılmaktadır.

Çamaşır Makinesi Fabrikası Ar-Ge Performans Laboratuvarı TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre kurulmuş olup, laboratuvar sistemi ile ölçüm faaliyetlerinin standart gerekliliklerine uygun olarak yapılarak dokümantasyonunu sağlamaktadır. Laboratuvar, 9 Şubat 2018 tarihinde AB-1263-T Akreditasyon No’su ile TS EN 60456 Çamaşır Makineleri - Evlerde Kullanılan - Performans Ölçme Metotları kapsamında sertifikalandırılmıştır. Laboratuvar deney faaliyetlerini müşterinin, yasal otoritelerin veya kuruluşların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde TS EN ISO/IEC 17025 Standardı gerekliliklerine göre sağlamaktadır. Laboratuvar deney faaliyetlerini yönetmek ve gerçekleştirmek için gerekli personel, tesis, donanım ve sistemlere sahiptir. İlaveten üçüncü parti bağımsız test kuruluşlarından ISO 17025 kapsamında alınan “TDAP” (Test Verisi Kabul Programı) sertifikasına sahiptir. Ar-Ge performans laboratuvarında yıkama performansı, durulama performansı, enerji tüketimi, su tüketimi, sıkma performansı ölçümleri yapılarak evlerde kullanılan çamaşır makinelerinde performans ölçme metotları kapsamında hem Ar-Ge çalışmalarına hem de yurt içi / yurt dışı tedarikçilere gizlilik kurallarına uygun olarak destek olunmaktadır.

Çamaşır Makinesi Fabrikası Ar-Ge Güvenlik ve Komponent test laboratuvarında uluslararası standartların gerekliliklerine uygun olarak testler ve kontroller gerçekleştirilmektedir. Laboratuvar faaliyetlerini yönetmek ve gerçekleştirmek için gerekli personel, tesis, donanım ve sistemlere sahiptir. Laboratuvar deney faaliyetleri kapsamında Çamaşır Makinelerinin ve Yıkayıcı-Kurutucu Makinelerinin güvenlik-komponent testleri ve onayları yer almaktadır. İlaveten bağımsız test kuruluşları ile çalışılmaktadır.

Çamaşır Makinesi Fabrikası Kalite laboratuvarlarında ürün ve malzemelerin ömür testleri gerçekleştirilmektedir. Laboratuvar deney faaliyetlerini yönetmek ve gerçekleştirmek için gerekli personel, tesis, donanım ve sistemlere sahiptir. Laboratuvar deney faaliyetleri kapsamında evlerde kullanılan Çamaşır Makinelerinin belirlenmiş mühendislik katsayısı, ürüne etki edebilecek çevresel faktörler ve kullanıcı şartları dikkate alınarak ömür testleri yapılmaktadır.

Laboratuvarlarımızda bu amaçları gerçekleştirebilmek adına uygulanan kalite politikası aşağıdaki gibidir.

 • Bütün deneylerin ve değerlendirmelerin uluslararası geçerliliğe sahip olması,
 • Deney sonuçları, raporlar ve bilgilerin gizliliğinin sağlanması,
 • Laboratuvar faaliyetlerinin tarafsız ve bağımsız olarak yürütülmesi,
 • Deneylerin belirtilen metotlara, standartlara, müşteri şartlarına ve yasal şartlara uygun olarak sürekli eğitilmiş laboratuvar personeli ile gerçekleştirilmesi,
 • Bilimsel kuruluşlarla iş birliği yapılması ve sektördeki teknolojik gelişmelerin takibi,
 • Laboratuvar Kalite Sistemi’nin çalışanların da katılımıyla sürekli iyileştirilmesi

Klima Fabrikası Ar-Ge Performans Laboratuvarı

Klima Fabrikası Ar-Ge test laboratuvarlarında uluslararası standartların gerekliliklerine uygun olarak ölçüm faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Laboratuvar deney faaliyetlerini yönetmek ve gerçekleştirmek için gerekli personel, tesis, donanım ve sistemlere sahiptir. Laboratuvar deney faaliyetleri kapsamında evlerde kullanılan Klimaların soğutma performansı, ısıtma performansı, enerji tüketimi, akustik ve titreşim ölçümleri yer almaktadır. Bunun yanı sıra, çeşitli Ar-Ge projeleri ile hem yurt içi hem de yurt dışı tedarikçilere gizlilik kurallarına uygun olarak destek sağlanmaktadır. Vestel Beyaz Eşya Klima Fabrikası Ar-Ge Performans Test Laboratuvarı’nda, Vestel Şirketler Grubu içerisinde verilen hizmetlerin sürekli olarak iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek üzere Kalite Politikası ise aşağıdaki gibidir:

 • Bütün deneylerin ve değerlendirmelerin uluslararası standartlara uygun olarak yapılması,
 • Deney sonuçları, raporlar ve bilgilerin gizliliğinin sağlanması,
 • Laboratuvar faaliyetlerinin tarafsız ve bağımsız olarak yürütülmesi,
 • Deneylerin belirtilen metotlara, standartlara, müşteri şartlarına ve yasal şartlara uygun olarak sürekli eğitilmiş laboratuvar personeli ile gerçekleştirilmesi,
 • Bilimsel kuruluşlarla iş birliği yapılması ve sektördeki teknolojik gelişmelerin takibi,
 • Laboratuvar Kalite Sistemi’nin çalışanların da katılımıyla sürekli iyileştirilmesi,
 • Müşterilerimizin ve sektörün değişen talep ve gereksinimlerini analiz ederek yenilikçi çözümler üretilmesi.

Termosifon Fabrikası Ar-Ge Performans Laboratuvarı

Termosifon Fabrikası Ar-Ge test laboratuvarlarında uluslararası standartların gerekliliklerine uygun olarak ölçüm faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Laboratuvar deney faaliyetlerini yönetmek ve gerçekleştirmek için gerekli personel, tesis, donanım ve sistemlere sahiptir. Laboratuvar deney faaliyetleri kapsamında evlerde kullanılan Termosifonların tasarım, enerji tüketimi, ısı kaybı ölçümleri yer almaktadır. Bunun yanı sıra, çeşitli Ar-Ge projeleri ile hem yurt içi hem de yurt dışı tedarikçilere gizlilik kurallarına uygun olarak destek sağlanmaktadır. Vestel Beyaz Eşya Termosifon Fabrikası Ar-Ge Performans Test Laboratuvarı’nda, Vestel Şirketler Grubu içerisinde verilen hizmetlerin sürekli olarak iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek üzere Kalite Politikası ise aşağıdaki gibidir:

 • Bütün deneylerin ve değerlendirmelerin uluslararası standartlara uygun olarak yapılması,
 • Deney sonuçları, raporlar ve bilgilerin gizliliğinin sağlanması,
 • Laboratuvar faaliyetlerinin tarafsız ve bağımsız olarak yürütülmesi,
 • Deneylerin belirtilen metotlara, standartlara, müşteri şartlarına ve yasal şartlara uygun olarak sürekli eğitilmiş laboratuvar personeli ile gerçekleştirilmesi,
 • Bilimsel kuruluşlarla iş birliği yapılması ve sektördeki teknolojik gelişmelerin takibi,
 • Laboratuvar Kalite Sistemi’nin çalışanların da katılımıyla sürekli iyileştirilmesi,
 • Müşterilerimizin ve sektörün değişen talep ve gereksinimlerini analiz ederek yenilikçi çözümler üretilmesi.

Pişirici Cihazlar Fabrikası Ar-Ge Performans Laboratuvarı

Pişirici Cihazlar Fabrikası Ar-Ge Performans Laboratuvarı TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre kurulmuş olup, laboratuvar sistemi ile ölçüm faaliyetlerinin standart gerekliliklerine uygun olarak yapılarak dokümantasyonunu sağlamaktadır.

Laboratuvar, 5 Kasım 2021 tarihinde AB- 1627-T Akreditasyon No’su ile TS EN 60350-1 Pişirici Cihazlar - Evlerde Kullanılan Pişirme Cihazları Bölüm-1: Ocaklar, fırınlar, buhar fırınları ve ızgaralar - Performans Ölçme Metotları, TS EN 60350-2 Evlerde kullanılan elektrikli pişirme cihazları-Bölüm 2: Ocaklar - Performans Ölçme Yöntemleri kapsamında sertifikalandırılmıştır.

Laboratuvar deney faaliyetlerini müşterinin, yasal otoritelerin veya kuruluşların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde TS EN ISO/IEC 17025 Standardı gerekliliklerine göre sağlamaktadır. Laboratuvar deney faaliyetlerini yönetmek ve gerçekleştirmek için gerekli personel, tesis, donanım ve sistemlere sahiptir. Ar-Ge performans laboratuvarında enerji tüketimi ölçümleri yapılarak evlerde kullanılan pişirici cihazlarda performans ölçme metotları kapsamında hem Ar-Ge çalışmalarına hem de yurt içi yurt dışı tedarikçilere gizlilik kurallarına uygun olarak destek olunmaktadır.

Vestel Beyaz Eşya Pişirici Cihazlar Fabrikası ARGE Performans Laboratuvarı’nda Vestel şirketler grubu içerisinde vermiş olduğumuz deney hizmetlerini TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik ilkeleri doğrultusunda;

 • Meslekî ve teknik uygulama esasları çerçevesinde izlenebilirliği sağlanmış cihazlar kullanarak ulusal veya uluslararası standartlara göre muayene ve deneyleri gerçekleştirmek, güvenilirliği sürekli sağlanan sonuçlar sunmak,
 • Birinci Seviye laboratuvar olarak akreditasyon kapsamındaki testlerde müşteri şartlarını karşılayabilecek kapasiteyi sağlamak,
 • Güvenilir sonuçlar verebilmek için kalite yönetim sistemi esaslarını etkin bir şekilde uygulamak, yeni güncel yönetmelik ve standartlara haiz olmak,
 • TS EN ISO/IEC 17025 Standardının şartlarını bilen ve uygulayan, dokümantasyonu doğru kullanan, kapasitesine sahip uzman ve güvenilir personel ile hizmet vermek,
 • TS EN ISO/IEC 17025 Standardının şartlarına uymak ve etkinliğini sürekli iyileştirmek,

kalite politikamızdır. Bütün Laboratuvar personelinin çalışmalarında, bu politika ve yönetim sistemi dokümanlarına uygun davranmaları sağlanmaktadır.

Buzdolabı Fabrikası Ar-Ge Soğutma Laboratuvarı

Buzdolabı Fabrikası Ar-Ge Soğutma Laboratuvarı TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre çalışmakta olup, laboratuvar sistemi ile ölçüm faaliyetlerinin standart gerekliliklerine uygun olarak dokümantasyonunu sağlamaktadır, henüz akreditasyon çalışmaları tamamlanmadığından bağımsız laboratuvarlarla IEC/Customer Testing Facility (CTF) kapsamında çalışmalar yürütmektedir.

Laboratuvar deney faaliyetlerini müşterinin, yasal otoritelerin veya kuruluşların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde TS EN ISO/IEC 17025 Standardı gerekliliklerine göre sağlamaktadır. Laboratuvar deney faaliyetlerini yönetmek ve gerçekleştirmek için gerekli personel, tesis, donanım ve sistemlere sahiptir. Ar-Ge soğutma laboratuvarında enerji tüketimi ölçümleri yapılarak evlerde kullanılan buzdolaplarındaki performans ölçüm metotları ile hem Ar-Ge çalışmalarına hem de yurt içi / yurt dışı tedarikçilere gizlilik kurallarına uygun olarak destek olunmaktadır.

Vestel Beyaz Eşya Buzdolabı Fabrikası ARGE Soğutma Laboratuvarı’nda Vestel şirketler grubu içerisinde vermiş olduğumuz deney hizmetlerini TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik ilkeleri doğrultusunda;

 • Meslekî ve teknik uygulama esasları çerçevesinde izlenebilirliği sağlanmış cihazlar kullanarak ulusal veya uluslararası standartlara göre muayene ve deneyleri gerçekleştirmek, güvenilirliği sürekli sağlanan sonuçlar sunmak,
 • Güvenilir sonuçlar verebilmek için kalite yönetim sistemi esaslarını etkin bir şekilde uygulamak, yeni güncel yönetmelik ve standartlara haiz olmak,
 • TS EN ISO/IEC 17025 Standardının şartlarını bilen ve uygulayan, dokümantasyonu doğru kullanan, kapasitesine sahip uzman ve güvenilir personel ile hizmet vermek,

kalite politikamızdır. Bütün Laboratuvar personelinin çalışmalarında, bu politika ve yönetim sistemi dokümanlarına uygun davranmaları sağlanmaktadır.

Çamaşır Kurutma Makinesi Fabrikası Ar-Ge Test Laboratuvarları

Çamaşır Kurutma Makinesi Ar-Ge test laboratuvarlarında gerçekleştirilen testler uluslararası IEC/EN standartlarına uyumlu bir şekilde yapılmaktadır. Geliştirilen ürünler üçüncü parti uluslararası bağımsız kuruluşlar tarafından sertifikalandırılmaktadır. Laboratuvarlarda çalışan personeller ve laboratuvar koşulları bu standartlara göre testleri gerçekleştirmek için gerekli donanıma ve sistemlere sahiptir. Laboratuvarda kurutma makinesinin performans testleri (kurutma performansı, enerji tüketimi, kondenser verimi, program süresi gibi), güvenlik testleri, ömür testleri, yazılım doğrulama ve sistem optimizasyon testleri yapılabilmektedir. Ar-Ge test laboratuvarlarında sürekli olarak iyileştirme amaçlanmaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek üzere Kalite Politikası ise aşağıdaki gibidir,

 • IEC uluslararası test standartlarına uygun şekilde testlerin yapılması
 • Test sonuçlarının kayıt altına alınıp raporlanması
 • Testler için kullanılacak her türlü dokümanın (form, talimat) hazırlanıp yayınlarının yapılması
 • Test sonuçları, raporlar ve bilgilerin gizliliğinin sağlanması
 • Laboratuvar faaliyetlerinin tarafsız ve bağımsız olarak yürütülmesi
 • Testlerin belirtilen metotlara, standartlara, müşteri şartlarına ve yasal şartlara uygun olarak sürekli eğitilmiş laboratuvar personeli ile gerçekleştirilmesi
 • Müşteri beklentilerinin/gereksinimlerinin karşılanması için yenilikçi çözümler üretilmesi
 • Sektördeki teknolojik gelişmelerin takip edilmesi ve farklı kuruluşlarla iş birliği yapılması

Bulaşık Makinesi Fabrikası Ar-Ge Laboratuvarları

Bulaşık makinesi fabrikası Ar-Ge Laboratuvarlarında gerçekleştirilen testler uluslararası standartlara (IEC/EN/UL) uyumlu bir şekilde yapılmaktadır. Sağladığımız ürünler üçüncü parti test kuruluşları tarafından sertifikalandırılmaktadır. Laboratuvarlarda çalışan personeller belirtilen uluslararası standart testlerini gerçekleştirebilecek bilgi ve tecrübeye sahip olup, laboratuvar donanımları ve Test & Kontrol sistemleri de bu amacı gerçekleştirebilecek özelliklere sahiptir. Bu bağlamda Laboratuvarlarımız üçüncü parti bağımsız test kuruluşlarından ISO 17025 kapsamında alınan “TDAP” (Test Verisi Kabul Programı) sertifikasına sahiptir. Laboratuvarlarda ilgili uluslararası standartlar kapsamında bulaşık makinesinin Enerji & Performans testleri (Yıkama Performansı Testleri, Enerji ve Su verimliliği Testleri, Kurutma Performansı Testleri), Elektriksel Güvenlik Testleri, Akustik Ölçüm Testleri, Yazılım Doğrulama testleri, Ömür Testleri gibi testler gerçekleştirilebilmektedir. Bulaşık Makinesi Ar-Ge laboratuvarlarında sürekli iyileştirme ve geliştirme çalışmaları amaçlanmaktadır. Bu amaçları gerçekleştirebilmek adına uygulanan kalite politikası aşağıdaki gibidir;

 • Testlerin ve kontrollerin ilgili tüm uluslararası direktif, regülasyon ve harmonize standartlara göre gerçekleştirilmesi.
 • Test ve kontrol çıktılarının kayıt altına alınıp raporlanması
 • Test ve kontroller için kullanılacak her türlü dokümanın (form, talimat) hazırlanıp yayınlarının yapılması ve güncellenen standartlara göre revizyonunun sağlanması
 • Test sonuçları, raporlar ve bilgilerin gizliliğinin sağlanması
 • Laboratuvar faaliyetlerinin tarafsız ve bağımsız olarak yürütülmesi
 • Test ve kontrollerin belirtilen metotlara, standartlara, müşteri şartlarına ve yasal şartlara uygun olarak tecrübeli, eğitimli ve eğitim sürekliliği sağlanan personeller ile gerçekleştirilmesi
 • Müşteri beklentilerinin/gereksinimlerinin karşılanması için yenilikçi çözümler üretilmesi
 • Sektördeki teknolojik gelişmelerin takip edilmesi ve farklı kuruluşlarla iş birliği yapılması