YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI

Değerli Paydaşlarımız,

68 yıllık tecrübemiz, 60’ı aşan şirket ve 33 binden fazla çalışanımızla Zorlu Grubu olarak; bugün 157 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Böylece, farklı coğrafyalarda yaşayan insanların hayatına, onların yaşam standartlarını yükseltecek ürün ve hizmetlerle girebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Ana faaliyet alanlarımız olan tüketici elektroniği ve beyaz eşya, tekstil, enerji, gayrimenkul ve maden-metalurji iş kollarında; içerisinde bulunduğumuz sektörlerin devamlılığını ve başarısını, ancak kapsamlı bir sürdürülebilirlik anlayışı geliştirerek ileriye taşıyabileceğimizin farkındalığıyla çalışıyor, üretiyoruz.

2007 yılında imzaladığımız ve Zorlu Holding olarak sahip olduğumuz değerlerle örtüşen Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, sürdürülebilirlik anlayışımızın kurumsallaşması yolunda en önemli kilometre taşlarından biri olmuştur. Buradan aldığımız güçle, Birleşmiş Milletler’in 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı rehber alarak hayata geçirdiğimiz Akıllı Hayat 2030 stratejimizle bugün tüm şirketlerimizde sürdürülebilirliği bir iş yapış biçimi haline getiriyoruz. Faaliyetlerimizi etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan küresel risk eğilimlerini ve fırsatları haritalandırıyor, buna paralel stratejilerimizi şekillendiriyoruz. Sürdürülebilir büyüme ve kârlılığı; sürdürülebilirliğin yapı taşları olan insan, toplum ve çevre ile birleştirerek daha akıllı bir gelecek inşa etmeyi hedefliyoruz.

“Sorumlu Yatırım Holdingi” anlayışıyla; “çevresel, sosyal ve yönetişim” (ÇSY) alanlarında tüm paydaşlarımız ve şirketlerimiz için yüksek değer yaratmaya odaklanıyoruz. İnsan kaynağı, inovasyon ve çevresel sermaye gibi finansal olmayan varlıklarımızı, “insan odaklı ekosistemler” ve “yenileyici iş modelleri” olmak üzere iki alana yatırım yaparak yönetiyoruz. Bu alandaki hedeflerimize, tüm sektörlerimizle güç birliği içinde hızla ulaşmak adına radikal iş birlikleri gerçekleştirerek, karmaşık küresel sorunlara çok paydaşlı yapılarla yanıt vermeyi amaçlıyoruz.

Yenileyici iş modellerimizle, 2030 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyoruz. 2050 yılına kadar bu hedefi tüm değer zincirini kapsayacak hale getireceğiz. Atıklarımızı ise 2030'a kadar %50 azaltmayı ve 2050'ye kadar sıfır atık noktasına ulaşmayı hedefliyoruz. 2030'a kadar kullanılan suyun %50'sini, 2050'ye kadar %100'ünü geri kazanmayı amaçlıyoruz. Kuracağımız insan odaklı ekosistemlerle Grup olarak 2030’a kadar FAVÖK’ümüzün %1’ini Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkı veren çalışmalara ayırmayı planlıyoruz. 2030'a kadar %100 sürdürülebilir tedarik zinciri de koyduğumuz güçlü hedeflerimiz arasında yer alıyor. Yine bu çerçevede toplumsal cinsiyet eşitliğinden çalışan gönüllülüğü ve kurum içi girişimciliğe kadar uzanan geniş bir yelpazede çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz.

Ürettiğimiz değeri paylaşarak uzun dönemli kârlı büyüme sağlıyor, kurulduğumuz günden bu yana kurum kültürümüzün parçası olan inovasyon yaklaşımı ve girişimcilik anlayışıyla kalıcı ve pozitif etki yaratan yatırımları hayata geçirmek için çalışıyoruz. Kurum içi girişimcilik programımızla da çalışanlarımızın yaratıcılıklarını ve inovasyon kapasitelerini geliştirmeye öncelik veriyoruz. Daha iyi bir dünya hayaline insan kaynağımız, geliştirdiğimiz inovatif ürün ve teknolojiler, yeni nesil hizmet ve çevik ve dinamik yönetim anlayışımızla hayat veriyoruz.

Zorlu Grubu olarak, tüm çalışmalarımızın merkezine insanı koyuyoruz. İnsana ve topluma değer katan, çevreyi ve gezegenin tüm canlılarını gözeten sürdürülebilir bir büyüme ve kalkınma anlayışı; attığımız her adıma öncülük ediyor. Çeşitlilikten beslenen kapsayıcı insan kaynağı yaklaşımımızla, fırsat eşitliği zemini üzerinde insan kaynakları süreçlerimizi iyileştiriyor; etki alanımızın gücünün farkındalığıyla toplum için üzerimize düşeni yapmak için çalışıyoruz.

Zorlu Holding’ten şirketlerimize ve markalarımıza yayılan sürdürülebilirlik odaklı anlayışı; şirketlerimizin kendine özgü birikim ve tecrübelerini de dikkate alan bütüncül bir yaklaşımla yönetiyoruz. Vestel Elektronik ve Vestel Beyaz Eşya şirketlerimiz UN Global Compact üyesi olup Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi çerçevesindeki anlayışın kurumsallaşması yolunda önemli bir katkı sağlıyorlar. Birleşmiş Milletler’in 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşma yolunda Akıllı Hayat 2030 stratejimiz doğrultusunda koyduğumuz hedefleri en güçlü şekilde desteklemeyi sürdürüyorlar.

Her iki şirketimiz de mevcut bütüncül yaklaşımımıza paralel, sürdürülebilirliği içselleştirme yolunda önemli gelişmeler sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Vestel, ürünlerinde kullandığı çevreci teknolojilerle gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakmak için üzerine düşen sorumluluğu yerine getiriyor. Ürün ve hizmetlerinden fabrika ve tesislerine, insan kaynağından iş yapış şekillerine uzanan 360 derecelik bir sürdürülebilirlik anlayışıyla çalışıyor. Sürdürülebilir üretim, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de özellikle Vestel gibi ihracat yapan firmalar açısından olmazsa olmaz şirket politikası haline geldi.

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ, ilk kez 2 Kasım 2015’te Borsa İstanbul’da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin paylarından oluşan BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne dahil oldu. Beş dönem boyunca BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan Vestel Elektronik, endeks kriterlerine uyumunu devam ettirmek suretiyle 1 Aralık 2020 tarihi itibarıyla endekste altıncı kez yer almaya hak kazandı. BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne Kasım 2016’dan itibaren gönüllü olarak dahil olan Vestel Elektronik’in bağlı ortaklığı Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ de Borsa İstanbul’un Sürdürülebilirlik Endeksi kriterlerini karşılayarak; Aralık 2020 - Ekim 2021 dönemi için beşinci kez endekste gönüllü olarak yer almaya hak kazandı.

Ürettiğimiz her ürün, sunduğumuz her hizmet, sahiplendiğimiz her mesele insanların her gün daha iyi yaşamasına katkı sağlamayı amaçlıyor. Grubumuz, 68 yıldır bu değer ve ilkeler ışığında Türkiye için çalışıyor.

Geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de ülkemize ve etki alanımızdaki tüm bireylerin hayatına kalıcı değer yaratmayı ve yaşadığımız ekosisteme, çevreye maksimum fayda sağlamayı amaçlıyor; paydaşlarımıza olan sorumluluğumuz ve onlardan aldığımız güçle sorumlu ve sürdürülebilir kurumsal yaklaşımımızla hareket ediyoruz.

Sevgi ve saygılarımla,

Ahmet Nazif Zorlu
Yönetim Kurulu Başkanı