SIKÇA SORULAN SORULAR

Vestel Elektronik’in hisse senetleri, 1990 yılından bu yana “VESTL” hisse koduyla Borsa İstanbul’da (BİST) işlem görmektedir. 2000 yılından bu yana Londra Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem görmekte olan Vestel Elektronik’in Global Depo Sertifikaları, 3 Ocak 2011 tarihi itibarıyla Londra Tezgah Üstü Piyasası’nda (OTC Market) işlem görmeye başlamıştır.

Vestel Elektronik'in %41.92 'luk bölümü halka açık durumdadır.

Vestel Elektronik'in ödenmiş sermayesi 335.456.275 TL'dir.

Vestel Elektronik Yönetim Kurulu’nda üçü bağımsız olmak üzere toplam yedi üye bulunmaktadır. Yönetim Kurulu, Ahmet Nazif Zorlu (Başkan), Ayşegül İldeniz (Başkan Vekili ve Bağımsız Üye), Olgun Zorlu, Bekir Cem Köksal, Ömer Yüngül, Elmas Melih Araz (Bağımsız Üye) ile Bekir Ağırdır’dan (Bağımsız Üye) oluşmaktadır.

Vestel Elektronik'in yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı yılın ikinci çeyreğinde yapılmaktadır. Toplantının yeri, tarihi ve saati Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ’nin Elektronik Genel Kurul Sistemi, Şirketin web sitesi ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile bir veya iki ulusal gazetede yayımlanan ilanlar aracılığıyla açıklanmaktadır.

Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmenin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımı yapmaktadır. Dağıtılacak kar miktarı ve dağıtım tarihi Yönetim Kurulu’nun teklifi doğrultusunda, Genel Kurul tarafından onaylanarak karara bağlanmaktadır.

Şirket, kar dağıtım politikası olarak, dağıtılabilir karının en az %25’ini nakit ve/veya bedelsiz pay olarak dağıtmayı benimsemiştir. Bu politika, ulusal ve küresel ekonomik şartlara, Şirketin büyüme ve yatırım planlarına ve finansal durumuna bağlı olarak her yıl Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilir. Politikada yapılan değişiklikler, değişiklikten sonraki ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve Şirket internet sitesinde yayınlanır.

Kar payı dağıtımına, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul’da belirlenen tarihte başlanır. Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payı avansı dağıtmayı veya kar payını eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödemeyi değerlendirebilir.

Vestel Elektronik'in mali yılı Ocak-Aralık dönemini kapsamaktadır.

2022 yılı hesap dönemine ait dağıtılabilir kârın mevcut ekonomik konjonktür, Şirketin uzun vadeli stratejileri, nakit akışı ve finansman ve yatırım politikaları ile ortaklarımızın, şirketimizin ve çalışanlarımızın uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak mali bünyenin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla dağıtılmaması hususu 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Faaliyet Raporlarımıza web sitemizin menüsündeki "Faaliyet Raporları" başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Mali tablolarımıza web sitemizin menüsündeki "Finansal Bilgiler" başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Ana sözleşmemize web sitemizin menüsündeki "Kurumsal Yönetim" başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Duyurularımız ve kap açıklamalarına web sitemizin menüsündeki "Haberler" başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Vestel Elektronik, JCR Eurasia Rating’den kurumsal kredi derecelendirmesi ve Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri AŞ’den kurumsal yönetim derecelendirmesi hizmeti almaktadır.

Şirketin ilgili kuruluşlardan almış olduğu son derecelendirme notları aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

Kurumsal Kredi Notu/Görünüm
JCR Eurasia Rating BB/Negatif
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu (Şubat 2023)
Alt Kategoriler Ağırlık Not
Pay Sahipleri 0,25 95,88
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 0,25 98,44
Menfaat Sahipleri 0,15 99,48
Yönetim Kurulu 0,35 94,63
Toplam 1,00 96,62

Vestel Elektronik’in bir grup hissesi bulunmaktadır. Şirketin hisselerinin tamamı eşit haklar ihtiva etmektedir, her payın bir oy hakkı vardır. İmtiyazlı hisse bulunmamaktadır.

Yatırımcılarımız hisse senetleri ile ilgili soruları için Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne e-mail yoluyla yatirimci@vestel.com.tr adresinden ulaşabilirler.