ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

SPK Finansal Tabloları (Milyon TL) 2023 2022
Net Satışlar 112.216 111.125
İhracat / Brüt Satışlar %63 %69
Faaliyet Karı* 7.695 7.868
FAVÖK* 3.389 4.091
Net Dönem Karı** 1.450 111
Aktifler 125.180 112.111
Özsermaye 40.860 30.227
Net Finansal Borç*** 28.642 32.696
Karlılık Oranları
Faaliyet Kar Marjı %6,9 %7,1
FAVÖK Marjı %3,0 %3,7
Net Kar Marjı %1,3 %0,1

* Diğer faaliyetlerden gelir ve giderler dahil edilmiştir.

** Net dönem kârı/(zararı) ana ortaklık paylarına düşen dönem kârını/(zararını) ifade etmektedir.

*** Bloke mevduat hesaplamalara dahil edilmemiştir.