ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

SPK Finansal Tabloları (Milyon TL) 2023 2022
Net Satışlar 112.216 111.125
İhracat / Brüt Satışlar %63 %69
Brüt Kar 24.973 18.890
FAVÖK* 10.406 5.554
Net Dönem Karı / (Zararı) ** 1.450 (111)
Aktifler 125.181 112.111
Özsermaye 40.860 30.227
Net Finansal Borç*** 28.642 32.696
Karlılık Oranları
Brüt Kar Marjı %22,3 %17,0
FAVÖK Marjı %9,3 %5,0
Net Kar Marjı %1,3 (%0,1)

* Diğer faaliyetlerden gelir ve giderler dahil edilmemiştir.

** Net dönem kârı/(zararı) ana ortaklık paylarına düşen dönem kârını/(zararını) ifade etmektedir.

*** Bloke mevduat hesaplamalara dahil edilmemiştir.