ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

SPK Finansal Tabloları (Milyon TL) 2022 2021 2020 2019 2018
Net Satışlar 58.374 32.506 21.546 17.174 15.852
İhracat / Brüt Satışlar %69 %75 %73 %77 %75
Faaliyet Karı* 419 1.165 1.946 1.275 482
FAVÖK* 1.602 2.092 2.699 1.902 939
Net Dönem Karı** 857 1.895 1.773 324 371
Aktifler 62.873 43.093 27.078 19.452 17.961
Özsermaye 13.194 10.312 7.426 3.380 3.318
Net Finansal Borç*** 19.843 10.028 5.642 5.527 4.898
Karlılık Oranları
Faaliyet Kar Marjı %0,7 %3,6 %9,0 %7,4 %3,0
FAVÖK Marjı %2,7 %6,4 %12,5 %11,1 %5,9
Net Kar Marjı %1,5 %5,8 %8,2 %1,9 %2,3

* Diğer faaliyetlerden gelir ve giderler dahil edilmiştir.

** Net dönem kârı/(zararı) ana ortaklık paylarına düşen dönem kârını/(zararını) ifade etmektedir.

*** Bloke mevduat hesaplamalara dahil edilmemiştir.