TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ

Vestel Şirketler Grubu olarak, hayatın her alanında kadın-erkek eşitliği anlayışını benimsiyor ve bu doğrultuda, kadının toplumda, iş hayatında ve ekonomik hayatta güçlendirilmesi konusundaki tüm çalışmaları destekliyoruz. Kurumsal anlamda yenilikçi fikirlerin ancak bireylerin akıl ve yeteneklerinin ortaklaşa çalışmasıyla filizlendiğine inanıyor ve kurumsal politikalarımızı, toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik edecek uygulamalarla güçlendiriyoruz.

Taraf olmaktan memnuniyet duyduğumuz Birleşmiş Milletler Kadını Güçlendirme İlkeleri'ni, kadınların ekonomik yaşamın içinde tüm sektörlerde ve her düzeyde yer alabilmeleri amacıyla güçlenmesine duyduğumuz bağlılığın göstergesi olarak görüyoruz. 2010 yılında UN Global Compact ve UN Women ortaklığında oluşturulan Kadını Güçlendirme İlkeleri şu başlıkları içermektedir:

  • Cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik oluşturulması,
  • İşte kadınlara ve erkeklere adil bir şekilde muamele edilmesi, insan hakları ve ayrımcılık yapılmaması ilkesine saygı gösterilmesi ve desteklenmesi,
  • Tüm kadın ve erkek çalışanların sağlık, güvenlik ve refahının sağlanması
  • Kadınlar için eğitim, mesleki eğitim ve kariyer gelişiminin teşvik edilmesi,
  • Kadınları güçlendiren girişim geliştirme, tedarik zinciri ve pazarlama uygulamalarının benimsenmesi,
  • Toplumsal girişimler ve savunma yoluyla eşitliğin geliştirilmesi,
  • Cinsiyet eşitliğinin sağlanması için gelişmelerin ölçülmesi ve kamuoyuna açık olacak şekilde raporlanması.

Zorlu Holding Yönetim Kurulu üyesi Sayın Selen Zorlu Melik’in önderliğinde de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi kurulmuş olup; Vestel bünyesinde de gönüllü çalışanların değerli çalışmalarıyla ve konuyu sıkı takipleriyle stratejiler doğrultusunda yol alınmaktadır.

Kadınların kurumsal hayatta aktif şekilde yer almaları, şirketlerin üretkenliği ve finansal performansı üzerinde pozitif etkilere sahiptir. Bu doğrultuda işe alım uygulamaları dâhil olmak üzere Şirket genelinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaları teşvik ediyoruz. Zorlu Holding’in Eşit Bi’Hayat Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Manifestosu ve Birleşmiş Milletler Kadın Güçlendirme İlkeleri’nin imzacısı olmasının rehberliği ile toplumda, elektronik ve beyaz eşya sektörlerinde ve Vestel Şirketler Grubu’nun her düzey çalışanlarında kadın-erkek eşitliğini sağlamak için sorumluluk alıyoruz.

2019 yılında Vestel Servis Akademi altında Kadın Teknisyen Eğitim Projesi’ni başlattık. Vestel yetkili servislerinde çalışan müşteri temsilcilerimize teknisyenlik eğitimi vererek satış sonrası teknik destek ekiplerinde çalışma imkânı sunuyoruz.

Vestel, “Herkes İçin Eşit Bi’Hayat Mümkün” söylemiyle gönüllülük esasına dayanan, farkındalığı artıran projeler geliştirmek üzere Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Grubu’nu kurmuştur. Bu kapsamda, Mutlu Bi’Anne Projesi ile çalışan annelerin çalışma hayatında daha eşit koşullara sahip olabilmesi için çalışmalar yapan Vestel’in de dâhil olduğu Zorlu Holding Grup şirketlerini kapsayan Ev İçi Şiddeti Önleme Politikası yayınlanmıştır. Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Fırsat Eşitliği Modeli sertifikasını almak için ilgili süreçler yürütülmektedir. Ayrıca, KAGİDER ile yapılan iş birliği sonucunda üniversiteden yeni mezun olmuş veya en fazla 2 yıl iş tecrübesi olan genç kadınların iş hayatına daha donanımlı başlamalarını sağlamayı ve iş arama süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlayan mentorluk programı da uygulanmaktadır. Projede toplam 20 gönüllü mentor bulunmaktadır.

Toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımı kapsamında, dilimize yerleşmiş cinsiyetçi söylem kalıplarından ve deyimlerden kaçınmamız için yol gösterici bir rehber olması adına “Eşit Bi’ Hayat Sözlüğü” yayına alınmıştır. Tüm paydaşların erişimine açık, Akıllı Hayat 2030 web sitesi üzerinden erişilebilen sözlükte, eşit ve kapsayıcı bir bakış açısıyla kullanılabilecek alternatif söylemler bir araya getirilmiştir.

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ - Konsolide Bazda Çalışanların Cinsiyete Göre Dağılımı (2022)

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin çalışanlarının cinsiyetlerine göre dağılımı

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ - Çalışanların Cinsiyete Göre Dağılımı (2022)

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin çalışanlarının yıllar bazında cinsiyetlerine göre dağılımı aşağıda verilmiştir.


wesport