PAYDAŞLARLA İLİŞKİLER

Paydaşlarımızı, bugün ve gelecekte faaliyetlerimizden etkilenen ve aynı zamanda Grubumuzun başarıya ulaşmasında etkileri olabilecek kişi ve kuruluşlar olarak tanımlamaktayız. Paydaşlarla olan iletişim ve iş birlikleri Vestel’in değer yaratma modelinin temel unsurlarından birini oluşturmaktadır. Farklı paydaşlarla farklı kanallardan diyalog kurulmakta ve paydaşların görüşleri karar alma süreçlerine dâhil edilmektedir. 2021 yılında gerçekleştirilen paydaş analizi ile çalışanlar, tedarikçiler, analistler, yatırımcılar, müşteriler, yetkili bayi ve servisler, üniversiteler, sektörel dernek ve girişimler, STK’lar, medya ve yerel yönetimlere ulaşılarak paydaşların Vestel’in sürdürülebilirlik öncelikleri hakkındaki fikirleri alınmıştır. Vestel, bu önceliklere göre şekillendirdiği stratejisi altında her yıl performansını entegre raporu aracılığıyla kamuyla paylaşmayı hedeflemektedir. Vestel, çok paydaşlı girişimlere katılarak dernek ve girişimlerde yer almakta, kamu politikalarının geliştirilme sürecine de katkı sağlamaktadır. Şirket 2019 yılından beri TÜSİAD Çevre ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu’nda aktif olarak rol almaktadır. 2020 yılında ana çalışma grubuna ek olarak yeni kurulan Döngüsel Ekonomi Alt Çalışma Grubu’na da katılan Vestel, 2021 yılında ise Döngüsel Ekonomi ve Atık Yönetimi, İklim Değişikliği ve Paris Anlaşması, AB ve Uluslararası Ar-Ge Destek Programları alt çalışma gruplarında yer almıştır.

Vestel Avrupa Birliği (AB) Yeşil Mutabakatı kapsamındaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. TÜSİAD AB Yeşil Mutabakatı Görev Gücü çalışmalarında yer alarak politika geliştirme süreçlerine katkı sağlamaktadır. 2020 yılında, TOBB DTM Çevre Komisyonu Başkanlığı Vestel Beyaz Eşya aracılığıyla üstlenilmiştir. Bu kapsamda Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) başta olmak üzere T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın çevre mevzuatındaki uyum çalışmaları aktif olarak takip edilerek politika oluşturma süreçlerine katılım sağlanmıştır. TÜRKBESD Çevre Çalışma Grubu başta olmak üzere çeşitli kuruluşların çalışma gruplarında da aktif rol alınmaktadır.

Ayrıca, Vestel APPLiA’nın Mikroplastik Salımı Konsorsiyumu’na 2021 yılında üye olmuştur.

Vestel CEO’su TURKTRADE yönetim kurulu üyesidir.