İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı için iş sağlığı ve güvenliği konusunda hassasiyet gösteren Vestel Şirketler Grubu’nun (“Vestel”) birincil önceliği çalışanların sağlık ve güvenliğinin tesis edilmesi, mutlu, huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamının temin edilmesidir. Vestel, tüm çalışanlarını; kalite, çevre bilinci, enerji verimliliği, bilgi güvenliği ve potansiyel sağlık ve güvenlik riskleri konusunda doğru davranış alışkanlıklarını kazanmaları için sürekli eğitmektedir. Vestel’in İş Sağlığı ve Güvenliği Politikaları’nın çerçevesini;

  • İş sağlığı ve güvenliğinden her kademe sorumludur. İş yerindeki risklerin çalışanların, taşeronların, yan sanayi firmaların, ziyaretçilerin ve çözüm ortaklarımızın üzerindeki potansiyel etkilerinin değerlendirilmesine ve yönetilmesine önem vererek, Vestel’deki faaliyetler esnasında oluşabilecek tehlikeli ve sağlığa zararlı koşulları yok ederek güvenli bir işyeri ortamı oluşturulmaktadır. Bunun için çalışanlar ve diğer ilgili tarafların İSG konusundaki ihtiyaç ve beklentilerini alabilmek adına çalışanlara ve çalışan temsilcilerine danışma ve katılım olanakları sağlanmaktadır.
  • Mevcut en iyi teknolojileri kullanarak İSG performansı sürekli geliştirilmektedir. Gerekli olabilecek İSG eğitimleri için kaynak ve olanak sağlayarak eğitimlerin etkinliğini takip edilmektedir.
  • İşin çalışana, çalışanın da işe uygun olması prensibini benimseyerek yaralanmaların, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilmesi ya da azaltılması için işyerlerindeki güvensiz durumların ve güvensiz hareketlerin risk analizlerini yapılmaktadır. Önleyici planlar hazırlanarak ve uygulanarak bu riskler ortadan kaldırılmakta veya en aza indirilmektedir. Çalışma koşullarını sık sık gözden geçirerek aksayan konularda tedbirlere başvurulmakta ve bu tedbirler için kaynak sağlanmaktadır.

Vestel olarak güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak için İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) politika ve uygulamaları konusunda hassasiyet gösteriyor ve işyerindeki herhangi bir tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da zararla sonuçlanacak tüm risklerin, çalışanların, taşeronların, yan sanayilerin, ziyaretçilerin, çözüm ortaklarının ve çalışma alanlarındaki diğer çalışanların üzerindeki potansiyel etkilerin değerlendirilmesi ve yönetilmesine önem verilmektedir.

Vestel çalışanlarının yanı sıra, taşeron çalışanlarının da İSG konusundaki bilgi ve farkındalıklarını en üst noktalara taşımak amacıyla iş sağlığı ve iş güvenliği konularını içeren çeşitli eğitim programları geliştirmektedir.

Ulusal mevzuat gereklilikleri kapsamında gerekli İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri verilmektedir. Ulusal mevzuat ile tesis güvenliğinin arttırılması amacı ile periyodik olarak uluslararası standartları kapsayan ve işe özel eğitimler de uygulamalı ve teorik olarak verilmektedir. Çalışanın yaptığı iş özelinde Mesleki Yeterlilik Eğitimleri (MYK)’nin uygunluğu sürekli olarak takip edilmekte ve denetlenmektedir. Tüm bu eğitimler Vestel Manisa tesislerinde görev yapan çalışanlar, ziyaretçi, alt işveren vb. tüm kişileri kapsamaktadır.

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ* – Kaza Ağırlık Oranı**

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ * – Kaza Sıklık Oranı**

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ – Kaza Ağırlık Oranı*

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ – Kaza Sıklık Oranı*