SORUMLU TEDARİK ZİNCİRİ

Vestel Şirketler Grubu (“Vestel”) tedarikçilerinden Vestel’in değerlerini benimsemesini ve geçerli tüm kanunlara uymasını beklemektedir. Buna ek olarak Vestel, tedarikçilerinden, Vestel tarafından BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ile de benimsenmiş olan, paydaşlarını ve çevreyi de göz önünde bulunduran sorumluluklarıyla ilgili olarak, satın alma portalından da yayınladığı üzere, aşağıdaki ilkelerle uyum içinde hareket etmelerini beklemektedir:

  • Geçerli tüm yasalara uymak,
  • Yolsuzluğu önlemek,
  • Çalışanların temel insan haklarına saygı duymak,
  • Çocuk işçiyi yasaklayan yasaya uymak,
  • Çalışanlarının sağlık ve güvenliğinden sorumlu olmak,
  • Çevresel korumayla ilgili geçerli kanun ve uluslararası standartlarla uyum içinde hareket etmek.

Vestel ile iş yapmak için standart bir gereklilik olarak, iş ortaklarının (ve onların tedarikçileri, üreticileri ve alt yüklenicilerinin), doğrudan ya da dolaylı olarak istihdam ettikleri çalışanlar için aşağıda sıralanan temel hakları gözetmesi, koruması ve iyileştirmesi gerekmektedir.

Tedarikçilerin, tüm geçerli ulusal yasalar ve kurallara, endüstriyel asgari standartlara ve Uluslararası Çalışma Örgütü (“ILO”) ve Birleşmiş Milletler (“BM”) Sözleşmeleri’ne uymaları gerekmektedir.

Vestel, sürdürülebilir bir tedarik zincirini tüm değer zincirine entegre etmek amacıyla tedarikçilerinin uluslararası kabul görmüş çevresel, sosyal ve etik standartlar ile Zorlu Holding AŞ Tedarik İlkeleri’ne uyumunu başlıca sorumlulukları arasında görmektedir. Tedarikçilerinin ve iş ilişkisinde olduğu tüm ortaklarının da aynı yaklaşımı benimseyip, yasal yükümlülüklere uymalarını bekleyen Vestel, tedarikçilerinden Vestel Satın Alma Portalı’nda (“satinalma.vestel. com.tr” ve “supplier.vestel.com.tr”) halka açık olarak yayınlanan Tedarik İlkeleri’ni kabul etmelerini ve tedarikçi yönetim sistemi olan Tedarikçi Yaşam Döngüsü Yönetimi (SLC) sistemine kayıt olmalarını talep etmektedir. Vestel, Tedarik İlkeleri’ni tedarikçilerle imzaladığı sözleşmelere de dâhil etmektedir. Tedarik İlkeleri’ne buradan ulaşabilirsiniz.

Tedarikçi Denetimleri

Tedarikçilerin seçimi konusunda Tedarikçi Seçme ve Değerlendirme Prosedürü uygulanmaktadır. Tedarikçinin yönetim sistemleri, teknolojik seviyesi, finansal gücü, tedarikçi ilişkileri, kurumsal sosyal sorumluluk politikaları ve ilkelerine uygunluk, çevresel uygulamaları gibi farklı kriterler göz önünde bulundurulmakta; ayrıca, insan haklarına uyum, yasalara uyum, çocuk işçi çalıştırmama, eşitlik ve ayrımcılık gibi konularda tam uyum beklenmektedir. 2022 yılında Vestel Elektronik’in 228 tedarikçisi için SQA (Supplier Quality Assurance) denetimi yapılmış ve denetim raporları yayınlanmıştır.

Sürdürülebilirlik konusunda çok daha bilinçli, gelişmiş ve sürekli iyileştirmeye açık tedarikçilerle çalışmanın belirlenen hedeflere ulaşmak açısından kritik öneme sahip olduğu bilinmektedir. Bu noktadan hareketle, tedarikçilerin sürdürülebilirlik konusunda süreçlere etkin şekilde dâhil olabilmeleri, mevcut seviyelerini anlamaları ve geliştirmeleri amacıyla Vestel Tedarikçi İzleme ve Geliştirme Programı hayata geçirilmiştir.

Tedarikçi Yaşam Döngüsü Yönetimi (SLC)

Vestel, tedarikçileri ile sürdürülebilir bir iş ilişkisi kurabilmek için tedarikçi ilişkilerinin ve lojistik faaliyetlerinin tek noktadan yönetilmesini hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda 2015 yılında, “Tedarikçi Yaşam Döngüsü Yönetimi (SLC)” projesi hayata geçirilmiş ve aday tedarikçi başvuru değerlendirme, ana veri yönetimi, aday tedarikçi onayı, performans ve risk yönetimi süreçleri tek bir dijital platformda toplanmıştır. Vestel, son yedi yıl içinde 10.216 tedarikçinin yaşam döngüsünü Tedarikçi Yaşam Döngüsü Yönetimi üzerinden yöneterek karbon ayak izinde azalma ile verimlilik artışı gibi birçok kazanım elde etmiştir.