ETİK İLKELER VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ (“Vestel Elektronik”) ve Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ (“Vestel Beyaz Eşya”), imza atmış oldukları Küresel İlkeler’in “İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere yolsuzluğun her türlüsüyle mücadele etmelidir” diye belirten 10. maddesine yönelik süreçlerini etkin olarak işletmektedirler. Yolsuzlukla mücadele için aşağıdaki araçlar kullanılmaktadır:

1. Zorlu Holding Etik İlkeleri: Zorlu Holding ve bünyesindeki tüm Grup Şirketleri için geçerli olan Etik İlkeler; şirket politikaları, değerleri ve ilkeleriyle bütünlük içindedir ve tüm Zorlu Grubu çalışanlarını, Yönetim Kurulu üyelerini, tedarikçi ve iş ortaklarını, aracıları, yüklenicileri, vekaleten iş görenleri ve birlikte iş yapılan tüm üçüncü tarafları kapsamaktadır.

Çalışanlar ve Zorlu Grubu adına hareket eden tüm üçüncü kişilerin gereken özen ve titizliği göstermeleri; her ne amaçla olursa olsun kişi ve kuruluşlardan hiçbir şekilde haksız kazanç sağlamamaları, rüşvet ya da komisyon teklif etmemeleri, almamaları ve vermemeleri, bu nevi hareketlerin yapılmasını bilgileri olduğu ölçüde önlemeleri esastır. Bu tür bir teklifle karşılaşıldığında, buna dair gözlem ya da şüphe oluştuğunda durumun bağlı olunan yöneticiye ve/veya etik@zorlu.com adresine bildirilmesi gerekmektedir.

Etik İlkeler’in içeriğine ilişkin herhangi bir şüphe durumunda ve/veya kurallara aykırı bir davranış ya da uygulamaya tanık olunduğunda söz konusu durumu iletmek veya danışmak isteyen tüm çalışanlar; Etik İlkeler Bildirim Hattı’na e-posta ile (etik@zorlu.com) ve günün her saatinde (0 212 456 23 23) veya (0 850 226 23 23) numaralı telefonlar aracılığıyla ile ulaşabilmektedirler.

Etik İlkeler’e ilişkin iletilen ihlal bilgisi, Zorlu Holding Denetim Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilmektedir. İhlal Bildirim Hatları’na ulaşan şikayet, iddia ve ihbar hakkında gereken çalışma, inceleme veya soruşturmalar Zorlu Holding Denetim Genel Müdürlüğü’ne bağlı İç Denetim İnceleme Bölümü tarafından yürütülmektedir.

2. Zorlu Holding iç denetim mekanizması: Vestel Grubu Şirketleri’nde de iç denetim fonksiyonu, Zorlu Holding bünyesinde yapılanmış Denetim Genel Müdürlüğü bünyesindeki denetim ekipleri tarafından yürütülmektedir. Risk bazlı hazırlanan, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yıllık denetim programı çerçevesinde; kaynakların etkin ve verimli kullanılması, yazılı kurallara uygunluk (kanun, yönetmelik, kurum içi politika ve kurallar), bilgilerin doğruluğu, güvenilirliği ve güvenliği konularında denetimler gerçekleştirilmektedir.

3. Bağımsız kuruluş denetimleri: Vestel Elektronik ve Vestel Beyaz Eşya halka açık şirket olmaları nedeniyle bağımsız denetime tabidirler. Halihazırda şirketlerin mali tabloları ve hesaplarının denetimi KPMG Serbest Bağımsız Denetim ve Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ tarafından gerçekleştirilmektedir. Şirketlerin vergisel açıdan (Tam Tasdik) denetimi ise Arılar Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik AŞ tarafından yapılmaktadır.

4. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi: Vestel Elektronik ve Vestel Beyaz Eşya, 2013 yılından itibaren ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (“BGYS”)’ni kurmuş ve işletmektedir. BGYS ile bilgi güvenliğinin sağlanması, fiziksel güvenliğin artırılması, yetkisiz kişilerin yetkisiz alanlara/konulara erişiminin engellenmesi ve bilgi güvenliği ihlallerinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

5. Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele: Zorlu Holding Etik İlkeleri rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ile ilgili konuları içerecek şekilde kurgulanmıştır ve internet sitesinde tüm paydaşlara açıktır. Çalışanlara ayrıca kurum içi eğitimler de verilmektedir. Rüşvet ve yolsuzlukla mücadelede diğer önemli kaynağımız, internet üzerinden tüm paydaşlarımıza açık olan Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporları’dır. Ek olarak, periyodik olarak yayımlanan Zorlu Dergi’de de bu konular belirli aralıklarla işlenmektedir.

6. Vestel, siyasi herhangi bir açılım ile ilişki içinde olmamayı ve siyasi kurum ya da kişiler ile maddi veya manevi herhangi bir iletişim kurmamayı prensip edinmiştir. Vestel’in faaliyette olduğu ülkelerin kamu otoriteleri ile ticari ve sosyal sorumluluk projeleri dışında bir iletişimi bulunmamaktadır.