KURUMSAL YÖNETİM

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ ve Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ tüm faaliyetlerini ilgili yasal düzenlemeler ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Kurumsal Yönetim İlkeleri” ile uyum içinde yürütmektedir. Her iki şirket de Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan ve ilgili mevzuat ile uygulanması zorunlu tutulan ilkelerin tümüne uyum sağlamış olup uygulanması zorunlu olmayan ilkelerin büyük çoğunluğunu da benimsemiştir. Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ ve Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ, Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin benimsenmesinin sağladığı olumlu katkıların bilincinde olarak, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyumu daha da geliştirmek ve zorunlu olmayan ilkelerden henüz uygulanmayan ilkelere de uyum sağlamak üzere çalışmalarına devam etmektedir.

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ kurumsal yönetim uygulamalarının bağımsız bir gözle değerlendirilerek kamuya açıklanmasını sağlamak üzere, son on dört yıldır kurumsal yönetim derecelendirme hizmeti alınmakta olup Şirketin Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu, 19.02.2021 tarihi itibarıyla 9,63 (%96,34) olarak teyit edilmiştir.

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ ve Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ’nin kurumsal yönetim çalışmaları ile ilgili detaylı bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşılabilir.