BM KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ

Vestel Şirketler Grubu’nun (“Vestel”) temel hedeflerinden biri, faaliyet gösterdiği tüm alanlarda insan hakları, çalışma koşulları, çevre ve etik konularında Türkiye’nin vizyonunu daha yukarılara taşımaktır. Üretim yaptığımız her alanda, kaynakları en verimli şekilde kullanmak ve attığımız her adımı geleceği düşünerek tasarlamak tüm karar süreçlerimize yön veren unsurların başında gelmektedir.

Vestel olarak; ekonomik, sosyal, çevresel ve etik kodlarımızı kurumsal sürdürülebilirlik kimliğimizle yönetmekteyiz. Kaynakların sonsuz olmadığının bilincindeyiz; bu nedenle, insanların yaşam kalitesini yükseltebilmek ve doğal yaşamla kaynakların dengesini azami oranda koruyabilmek için etik kurallara bağlı olarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu değerler, ilk günden itibaren iş ahlakımızı belirliyor ve yarım asrı geçen yolculuğumuzdaki başarımızı devam ettirebilmemizi sağlıyor. Hedeflerimize olan bağlılığımızın bir göstergesi olarak üyesi olduğumuz dünyanın en büyük sürdürülebilirlik platformu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (United Nations Global Compact), bu anlayışın kurumsallaşması noktasında bize önemli bir katkı sağlamaktadır.

2000 yılından günümüze, giderek yaygınlaşan Küresel İlkeler Sözleşmesi; insan hakları, çalışma koşulları, çevre ve yolsuzlukla mücadele konularında belirlenen 10 ilkeden oluşmaktadır. Bu ilkeler; risk yönetimi, verimlilik artışı, çalışan motivasyonu ve bağlılığı, marka bilinci ve yeni piyasalara erişim açısından şirket ve kuruluşların daha yüksek hedeflere ulaşabilmesi için yol gösterici bir perspektifle hazırlanmaktadır.