İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Vestel, azalan doğal kaynakların ve iklim kriziyle mücadelenin kamudan özel sektöre herkesin gündeminde olması gerektiğine inanmaktadır. Vestel’in net sıfır emisyonlu bir ekonomiye geçiş için yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğine yaptığı yatırımlar ve yenileyici iş modelleri önemli bir rol oynamaktadır.

Sürdürülebilir bir gelecek için tüm değer zincirinde dönüşümü tetiklemek gerekmektedir. Bu gerekliliğin farkında olarak, Endüstri 4.0 ve otomasyonun gücünden yararlanarak operasyonel iyileştirmeler ve yenilikçi ürünlerle enerji tüketiminin azaltılması desteklenmektedir. Üretimde kaynak verimliliğini artırmak ve ürün kaynaklı çevresel etkiyi azaltmak için döngüsel modelleri hayata geçirilmektedir.

İklim Krizi ve Net Sıfır Hedefleri

2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşılması hedeflenmekte ve Bilime Dayalı Hedef (Science Based Targets initiative - SBTi) koyma taahhüdü kapsamında karbonsuzlaşma planı üzerinde çalışılmaktadır. İklim krizinin önüne geçilmesi ve küresel ısınmanın 2050 yılına kadar 1,5 °C’nin altında tutulması için sera gazı emisyonlarında en hızlı biçimde net sıfıra ulaşmak büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede, öncelikli olarak, ülkelerin açıkladıkları net sıfır hedefleri ön plana çıkmaktadır. Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı (EU Green Deal) ile 2050’ye kadar net sıfır emisyona ulaşmayı hedeflemektedir ve bu hedef kapsamında ticaret yaptığı sektörleri de dönüştürmektedir. AB’ye ek olarak, günümüzde en çok sera gazı emisyonundan sorumlu olan ABD ve Çin sırasıyla 2050 ve 2060 yıllarında net sıfır emisyona ulaşacaklarını taahhüt etmişlerdir. Türkiye ise 2021 yılında Paris Anlaşması’nı onaylayarak 2053 yılına kadar net sıfır emisyon hedefi vermiştir. Ülkelerin açıkladıkları bu hedeflere erişmede özel sektöre büyük rol düşmektedir. İstihdam edilen çalışan sayısı, yıllık üretim kapasitesi ve küresel tedarik zincirlerinin etkisi göz önünde bulundurulduğunda özel sektörün atacağı adımların ne kadar etkili olabileceği görülmektedir.

Vestel’de İklim Kriziyle Mücadele

Yenilenebilir enerji üretimini artırılması hedefiyle, 2021 yılında, buzdolabı ve çamaşır makinesi fabrikalarına enerji dağıtan tesisin çatısına 142 kWp gücünde güneş paneli kurulmuştur. 2022 yılında 175 MWh elektrik üretimi gerçekleştirmiştir. Yenilenebilir enerji yatırımlarının artarak devam etmesi hedeflenmektedir.

Vestel’de küresel gündeme paralel olarak önce kendi operasyonlarında, sonra tüm değer zincirinde 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmak hedeflenmektedir. Düşük karbonlu teknolojileri yaygınlaştırarak iklim dostu bir şirket olma yolunda ilerlenmektedir. Bilime Dayalı Hedef (Science Based Targets İnitiative – SBTi kapsamında) koyma taahhüt mektubu verilerek net sıfıra ulaşmada 2021 yılında önemli bir adım atılmıştır. Bu kapsamda, üretim sırasında daha az sera gazı emisyonuna yol açan teknolojilere geçilmesi, yenilenebilir enerji yatırımlarının artırılması ve yüksek enerji verimli, daha az su tüketen, daha az karbon emisyonuna sahip, çevresel etkisi düşük ürünler üretilmesi hedeflenmektedir. Bu süreç dâhilinde hem operasyonlar hem de değer zincirinin karbonsuzlaşması için bir plan oluşturulmaktadır.

2012 yılından bu yana Vestel Beyaz Eşya, 2013 yılından bu yana Vestel Elektronik Carbon Disclosure Project’e (CDP) bildirimde bulunmaktadır. 2021 yılının değerlendirildiği 2022 CDP raporlamasında Vestel Elektronik’in İklim Değişikliği skoru B, Su Programı skoru C olmuştur; Vestel Beyaz Eşya’nın ise İklim Değişikliği skoru A-, Su Programı skoru C olmuştur. Kuruluş sınırları içerisindeki doğrudan ve dolaylı emisyonlar ISO 14064 standardına göre bağımsız üçüncü taraflarca doğrulanmaktadır.

Değer zincirinde net sıfır emisyona ulaşmada lojistik faaliyetlerde yapılan daha düşük emisyonlu taşımacılığın artırılması ve yük optimizasyonu gibi iyileştirmeler önemli bir rol oynamaktadır. Paketleme optimizasyonu çalışmaları ile Uzak Doğu ve Avrupa bölgelerinden yapılan yüklemelerde konteyner, tır ve intermodal transferlerdeki yer kaybı minimuma indirilmektedir. Vestel Beyaz Eşya’da 2022 yılında yerli alternatif kaynaklara ağırlık verilmesi ile nakliyede toplamda 40.800 km iyileştirme yapılmıştır. Ayrıca, antrepo kullanımının aktifleştirilmesi ile yurt dışından çok seferli yerine tek seferde tonajlı alım yapılarak 13.416 km iyileştirme sağlanmıştır. Bu iyileştirmeler ile yaklaşık 39,13 ton karbon emisyonu azaltımı sağlanmıştır.

Satış sonrası hizmetlerde, 2022 yılında çağrı merkezi ile 389.960 çağrı teknisyen hizmetine gerek kalmadan çözülerek 1.559.840 km araç hareketi engellenmiştir ve 611 ton karbon emisyonunun önüne geçilmiştir. 2022 yılında TV ve derin dondurucu ürünlerinde pilot proje olarak ürünün montajının müşteri tarafından yapılması çalışması başlatılmış ve 9.813 adet hizmet müşteriler tarafından gerçekleştirilerek yetkili servis araç hareketi engellenmiştir. 2023 yılında 25.000 adet hizmetin yetkili servise ihtiyaç duyulmadan müşteriler tarafından yapılabilmesi hedeflenmektedir.

Tüm buzdolabı ve çamaşır kurutma makinelerinde küresel ısınma potansiyeli çok düşük olan çevre dostu soğutucu gazlar kullanılmaktadır. Bir önceki yıla göre birim ürün başına düşen soğutucu gaz miktarı buzdolabında %2,69, çamaşır kurutma makinesinde %4, klimada ise %9,6 azaltılmıştır.

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ – Tesislerin Toplam Karbon Salımı (tonCO2/yıl)

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ – Tesislerin Toplam Karbon Salımı (kgCO2/TL ciro)

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ – Enerji Tüketimi Kaynaklı Karbon Salımı (kgCO2/TL ciro)