ÇEVRE UYGULAMALARI

Çevre Yönetim Sistemi

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ (“Vestel Şirketler Grubu”, “Vestel”), 1994 yılında dahil olduğu Zorlu Holding AŞ bünyesinde, konsolide bazda 20.000’e yakın çalışanı ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Vestel Şirketler Grubu’nun üç üretim şirketi bulunmaktadır:

 • Vestel Elektronik (“Vestel Elektronik”, hem Vestel Şirketler Grubu’nun hem de elektronik fabrikalarının ismi olarak geçmektedir).
 • Vestel Komünikasyon
 • Vestel Beyaz Eşya

Vestel Elektronik’in altı fabrikası (elektronik kart, EPS, plastik, ön montaj, High-End, dijital fabrika) Manisa Organize Sanayi Bölgesi içinde bulunmaktadır. 1998 yılında ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, 2012 yılında ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ve 2017 yılında da ISO 14064 Sera Gazı Doğrulama Beyanı Belgeleri’ni almıştır.

Vestel Komünikasyon, elektrikli araç şarj cihazı, set üstü kutu, LED aydınlatma ve batarya üretimi yapmakta ve Ege Serbest Bölgesi’nde bulunmaktadır. 2020 yılında ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve 2022 yılında da ISO 14064 Sera Gazı Doğrulama Beyanı Belgeleri’ni almıştır.

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ (“Vestel Beyaz Eşya”), 10.000’in üzerinde çalışanı ile Manisa Organize Sanayi Bölgesi 3. Kısımdaki Vestel City içinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Vestel Beyaz Eşya, 2010 yılından beri TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve 2012 yılından bu yana da TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgeleri’ne sahiptir ve yedi fabrikasında (Buzdolabı I-II Fabrikaları, Çamaşır Makinesi Fabrikası, Çamaşır Kurutma Makinesi Fabrikası, Bulaşık Makinesi Fabrikası, Pişirici Cihazlar Fabrikası, Klima Fabrikası ve Termosifon Fabrikası) entegre olarak yönetim sistemlerini uygulamaktadır. Vestel Beyaz Eşya 2016 yılından itibaren ISO 14064 ve ISO 14046 standartlarına uygun olarak karbon ayak izi ve su ayak izini hesaplayıp akredite kuruluşlara doğrulatmaktadır.

Vestel Şirketler Grubu (“Vestel”), faaliyet, ürün ve hizmetlerinden etkilenen çalışanların, müşterilerin ve çevre halkının sağlığını ve güvenliğini gözetmeyi, gelecek nesiller adına çevreyi ve doğal hayatı korumayı kendine görev bilmektedir. Bu kapsamda ürün, üretim ve hizmet faaliyetlerinde, sürdürülebilir gelişme ilkesi çerçevesinde yalın ve proaktif Çevre Yönetim Sistemleri uygulamayı ve geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu doğrultuda Vestel;

 • Her türlü atık bertaraf işlemini bir doğal kaynak kaybı olarak algılar ve kirliliği kaynağında önleyecek yöntemleri geliştirir. Atıkların azaltımı, tekrar kullanımı, geri dönüşümü ve geri kazanımı konusunda çalışmalar yapar.
 • Enerji verimli süreçlerin tasarımı, ürün ve hizmetlerin temini ile enerji performansını sürekli iyileştirir. Verimlilik artışı ve yeni teknoloji kullanımını teşvik ederek enerji, su ve doğal kaynakların tasarrufunu amaçlar.
 • Yeni ürün, proje ve operasyon değerlendirmesinde çevre faktörünü dikkate alarak, ürün tasarımında ve üretim süreçlerinde zararlı madde kullanımının azaltılması ve daha az kirletici özelliği bulunan maddelerin kullanılmasına ve güvenilir ürün üretilmesine öncelik verir.
 • Sera gazı emisyonunu azaltarak iklim değişikliğini önleme ve biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin korunması çalışmalarını aralıksız sürdürür.
 • Süreçlerinde, yürürlükte bulunan çevreyle ilgili mevzuata ve idari düzenlemelere, bağlı olduğu tüm yasal ve diğer gereklilikler ile uluslararası işletme standartlarına uyumu temel gereklilik olarak kabul eder ve bu gerekliliği yerine getirir.
 • Çalışanlarını, taşeronlarını, bayi ve tedarikçilerini eğiterek ve sürekli iyileştirme araçları kullanarak; enerji ve su tüketimini, atık oluşumunu, su ve hava emisyonlarını en aza indirmeyi hedefler.
 • Daha az çevresel etkiye sahip ve daha fazla geri dönüştürülmüş malzeme kullanılan ürünler üretir.
 • Faaliyetlerine ilişkin konularda paydaşlarının görüşlerini almaya, onları faaliyetleri hakkında bilgilendirmeye ve ortak amaçlar doğrultusunda birlikte hareket etmeye yönelik uygulamalar yürütür.
 • Çevre Yönetim Sistemleri şartlarına uyarak, yönetim sistemlerinin etkinliğini sürekli geliştirmek ve artırmak için paydaşlar arasında katılımı ve yenilik (inovasyon) kültürünü teşvik eder, bu yolda yeterli ve yerinde kaynak sağlar.
 • Risk ve fırsat analizi ve değerlendirmelerini aksatmadan yapar.
 • Sürdürülebilirlik çalışmalarına aralıksız devam eder.

Vestel’in Çevre Politikaları’na buradan ulaşabilirsiniz.

Çevresel Hedefler

Vestel, Zorlu Holding’in Akıllı Hayat 2030 stratejisinde yer alan “net sıfır emisyon”, “sıfır atık”, “su geri kazanımı” hedeflerine hizalanarak kendi hedeflerini belirlemiştir. Bu kapsamda, Vestel’in hedefleri:

 • 2030’a kadar önce kendi operasyonlarında (doğrudan sera gazı emisyonları (Kapsam-1); dışarıdan tedarik edilen enerji dolaylı emisyonlar (Kapsam-2)); 2050’ye kadar tüm değer zincirinde (doğrudan ve dolaylı sera gazı emisyonları (Kapsam 1-2-3)) net sıfır emisyona ulaşmak;
 • 2030’a kadar düzenli depolamaya giden atıkları ortadan kaldırmak;
 • 2030’a kadar kullanılan suyun %50’sini, 2050’ye kadar tamamını geri kazanmaktır.

Vestel Elektronik ve Vestel Beyaz Eşya, Zorlu Holding’in Sürdürülebilirlik Stratejisi’ne paralel olarak “net sıfır emisyon ve döngüsellik” hedeflerine yönelik stratejiler izlemektedir. Bu kapsamda, 2022 yılına kadar karbon salımını %15 oranında azaltma hedefine yönelik olarak enerji verimliliği projeleri devam ettirilecek ve enerji verimli teknolojilerin kullanımına ağırlık verilecektir. Yenilenen Zorlu Holding Akıllı Hayat 2030 hedefleri kapsamında ise Vestel Şirketler Grubu:

 • 2030’a kadar Kapsam 1-2’de; 2050’ye kadar tüm değer zincirinde (Kapsam 1-2-3) net sıfır emisyona ulaşmak;
 • 2030’a kadar atıkları %50 azaltmak ve 2050’ye kadar sıfır atık noktasına ulaşmak;
 • 2030’a kadar kullanılan suyun %50’sini, 2050’ye kadar tamamını geri kazanmak hedeflerine katkı sağlayacaktır.
 • 2030’a kadar enerji yoğunluğunda (birim ürün başına) %12 azaltım
 • 2030’a kadar birim üretim başına çekilen su miktarını %15 azaltmak
 • 2030’a kadar düzenli depolama alanına gönderilen atık miktarını sıfırlamak

Döngüsel Ekonomi

Günümüzde uygulanan doğrusal ekonomi modeli “al-yap-at” süreçleri üzerine kurulmuştur. Doğal kaynaklar üzerindeki artan baskının görmezden gelindiği bu model ekonomik kayıp ve çevre kirliliği gibi olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Bunların önüne geçilmesi ve üretimin devamlılığının korunması için kaynaklara ve atıklara bakış açısını değiştiren, ürünlerin ekonomiye tekrar kazandırılabilecek şekilde tasarlandığı döngüsel modellerin benimsenmesi ön plana çıkmaktadır.

Vestel’de Döngüsel Ekonomi Çözümleri

Vestel, yoğun doğal kaynak tüketiminin olduğu bir sektörde faaliyet göstermektedir. Tasarım aşamasında ham madde kullanımını azaltmak için mümkün olan yerlerde daha az parça kullanılmaktadır. Tasarım değişiklikleriyle daha az malzeme kullanarak parça üretilmekte, geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir malzeme kullanımını artırmak üzere çalışılmaktadır. Üretim aşamasında yeniden işleme miktarını azaltmaya ve mevcut kalıpları kullanmaya özen gösterilmektedir. Taşıma aşamasında konteynere en fazla ürün sığacak şekilde, ambalaj miktarı ürün ve insan sağlığı için en uygun seviyede olacak şekilde tasarlanmaktadır. Satış sonrası onarım, yeniden kullanım ve yenileme gibi çalışmalarla Vestel ürünlerinin kullanım süresinin uzatılması ve döngüsel ekonomiye katkı sağlanması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda ürünlerin onarımını kolaylaştırmak için tüm parçalar tamir esnasında erişilebilirliği sağlanacak şekilde tasarlanmaktadır. Döngüsel ekonomi modellerinin benimsenmesi; onarım, geri dönüşüm ve ileri dönüşüm çalışmaları yapılması küresel atık probleminin önüne geçmek için kritik bir rol oynarken aynı zamanda finansal fayda sağlamaktadır. Vestel ürünlerin onarılarak tekrar kullanıma kazandırılmasını desteklenmektedir ve bu konuda çalışmalar yürütmektedir.

Ürün Geri Kazanım ve Onarımı

Malzeme İnceleme ve Geri Kazanım Projesi ile ürünlerin onarılması ve arızalı malzemelerin onarılarak tekrar kullanıma sunulması sağlanmaktadır. Vestel Yetkili Servisleri ise sahada değiştirilen tüm arızalı malzemelerin toplanmasını, tamir edilebilen malzemelerin sonraki ürün onarımlarında yedek parça olarak sisteme kazandırılmasını ve diğer malzemelerin hurda sınıflarına göre ayrıştırılarak geri dönüştürülmesini gerçekleştirmektedir. Yetkili servisler, arızalandığı için değiştirilen malzemelerin ve yedek parçaların tekrar kullanım durumunu değerlendirmekte ve onarılabilecek olanları çalışır hale getirmektedir. Bu sayede, hem Şirket için mali değeri olan malzemeler geri kazanılarak ekonomik kazanç sağlanmakta, hem de oluşacak elektronik atık miktarı azaltılarak olası çevresel etkilerin önüne geçilmektedir. 2022 yılında 41.213 yedek parça gerikazanılmış ve bu çalışmalar sayesinde 7,5 milyon TL tasarruf sağlanmıştır.

Garanti kapsamında değişimi yapılan ürünler Vestel City içindeki Değişim Ürünleri Değerlendirme Merkezi’ne (DÜDEM) gelmekte ve onarılabilir olanlar Yenileme Merkezlerinde, Merkezi Onarım ve Geri Kazanım Merkezlerinde ve Küçük Ev Aletleri Geri Kazanım Merkezi’nde (KEAÜSSÜ) yenilenmekte ve Vestel Outlet mağazalarında ve bazı bayilerde satışa sunulmaktadır. 2022 yılında toplam 62984 adet ürün yenilenmiş ve ekonomiye geri kazandırılmıştır. Yenilenen ürünlerin 91 tanesi ise toplumsal destek kapsamında bağışlanmıştır. Yenilenemeyen ürünler ise lisanslı geri dönüşüm firması ile geri dönüştürülmektedir.

Vestel, elektrikli ve elektronik aletlerin atıklarının yönetimi hakkında 2012/19/EU atık direktifine uyumludur. Bu direktif uyarınca kurulan, Vestel Beyaz Eşya’nın üyesi olduğu i4R platformunda beyaz eşya ürünlerinin nasıl ayrıştırılarak geri dönüşeceğine dair bilgiler içeren kılavuzlar geri dönüşüm/geri kazanım tesislerine yardımcı olacak şekilde paylaşılmaktadır.

İkinci El Telefon Yenileme

T.C. Ticaret Bakanlığı’nın yayınladığı Yenilenmiş Ürün Yönetmeliği kapsamında Vestel Müşteri Hizmetleri akıllı telefon ve tablet ürünlerinin yenilemesi yapılarak sertifikalı olarak satışa sunulma yetkisini almıştır. Aynı yönetmelik kapsamında Vestel Müşteri Hizmetleri bünyesinde bulunan Merkezi Onarım ve Geri Kazanım birimine Türk Standartları Enstitüsü’nden (TSE) alınan Hizmet Yeterlilik Belgesi’nin ardından bakanlıktan Yenileme Yetki Belgesi alınmıştır. Belge kapsamında Vestel, her marka akıllı telefon ve tabletin ikinci el yenilemesini yaparak sertifikalı olarak satışa sunma yetkisine sahiptir. Yenilenen ürünlerin satışı için www.yineyenicep.com ismiyle kurulan site üzerinden tüm yenilenmiş ürünler satışa sunulmaktadır. Yeni bir iş modeli olarak hayata geçen bu uygulama ile finansal kazanç elde edilirken e-atıkların oluşması da engellenmektedir.

Evsel Dönüşüm Projesi

22 Nisan 2022 Dünya Günü’nde başlayan Evsel Dönüşüm Projesi kapsamında, eski ve artık kullanılmayan beyaz eşya ve elektronik eşyalar yeniden ekonomiye kazandırılmaktadır. Ürünlerden elde edilen geri dönüşüm bedeli doğal yaşamı koruma çalışmalarına destek amacıyla ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan iş birlikleri kapsamında bağışa dönüşmektedir. Ayrıca projeye eski ürününü vererek destek olan tüketiciler için Ecording iş birliğiyle ağaçlandırılması gereken, ulaşılması zor alanlara insansız hava araçları ile tohum topları atılmaktadır.

Atık Yönetim Sistemi

Sıfır Atık Yönetim Sistemi kapsamında gerçekleştirilen tüm faaliyetlerde öncelikli olarak atık oluşumunun önlenmesi, azaltılması, geri dönüştürülmesi ve geri kazandırılmasına odaklanılmaktadır.

Üretimin çeşitli aşamalarında oluşan atıklar Vestel atık alanında ayrıştırılmakta, geçici atık depolama alanlarında depolanmaktadır. Toplanan bütün atıklar Atık Kontrolü Yönetmeliği uyarınca lisanslı atık firmalarına gönderilmektedir. Atıkların geri dönüştürüldüğünden veya doğru bir şekilde geri kazanıldığından emin olmak için atık firmalarına düzenli olarak denetimler gerçekleştirilmektedir. Atıklar tüm süreçlerde takip edilerek geri dönüşüm ve geri kazanım desteklenmektedir.

Sıfır Atık

Vestel’in benimsediği sıfır atık yaklaşımı ile, üretim kaynaklı atıkların %91,5’u geri dönüştürülmekte veya geri kazanılmaktadır. Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında tesislerde yer alan atıkların doğru bir şekilde ayrıştırılması sağlanmakta, atık konusunda çalışanlara eğitim verilmektedir. 2021 yılında çevre ve sıfır atık eğitimleri bütün çalışanlara ulaşabilme amacıyla dijitalleştirilmiştir. Yapılan çalışmalar kapsamında 2021 yılında Sıfır Atık Belgesi alınmıştır ve devamlılığı sağlanmaktadır. Döngüsel ekonomi bakış açısıyla, bazı atık kutuları üretimden çıkan atıklar kullanılarak yapılmıştır. Sıfır Atık uygulaması kapsamında gıda artıkları da değerlendirilmektedir. 2022 yılında 1747 kg gıda artığı kompost yapılmıştır ve Vestel’in yeşil alanlarında kullanılmıştır; 99,4 ton gıda artığı da sokak hayvanları için bağışlanmıştır.

Geri Dönüştürülmüş Plastik Kullanımı ve Plastik Azaltımı

Plastik ham madde tüketimi ile üretim süreçlerinde ve ofislerde oluşan plastik atıkların azaltılmasıyla ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Vestel Elektronik ve Vestel Beyaz Eşya’nın imzacısı olduğu İş Dünyası Plastik Girişimi altında plastik kullanımının azaltılması ve geri dönüştürülerek tekrar kullanılması üzerine taahhütler verilmiştir.

Vestel Elektronik, tüm süreçlerde ortaya çıkan üretim ve mühendislik fireleriyle artıkları Üretim, Ar-Ge ve Kalite Kontrol ekiplerinin iş birliğiyle geri dönüştürüp, ürünlerde ve ürün bileşenlerinde tekrar kullanarak, 2021 yılı sonunda 629 ton, 2022 yılı sonunda 629 ton ve 2023 yılı sonunda 629 ton olmak üzere toplam 1.887 ton geri dönüştürülmüş plastik kullanmayı hedeflemiştir. Ek olarak, Ar-Ge ve Üretim birimlerinin iş birliği içinde yürüteceği çalışmalarla, kalite ve dayanıklılık bozulmadan TV ürün ve ambalaj tasarımları iyileştirilecek ve plastik kullanımı 2023 sonuna kadar 2020 baz yılına göre 831 ton azaltılacaktır.

Bu taahhüt doğrultusunda, 2022 yılında verilen hedef aşılarak 704 ton geri dönüştürülmüş plastik kullanımı gerçekleştirilmiştir.

Vestel Beyaz Eşya’da ise geri dönüştürülmüş ve alternatif plastik ham maddelerin kullanılabilirliğini sağlamak amacıyla yerli-yabancı tedarikçilerle ve start-up’larla iş birliği yapılarak ve üretim süreçlerinde ortaya çıkan fireler geri kazanılarak ürünlerde ve bileşenlerde 2021 yılı sonunda 1.983 ton, 2022 yılı sonunda 2.361 ton ve 2023 yılı sonunda 2.737 ton olmak üzere toplamda 7.081 ton geri dönüştürülmüş plastik kullanılması hedeflenmiştir. Ek olarak, Ar-Ge ve Üretim birimlerinin iş birliğiyle tüm beyaz eşya ürün ve ambalaj tasarımları iyileştirilerek, plastik kullanımının 2023 yılı sonuna kadar 2020 baz yılına göre 1.000 ton azaltılması hedeflenmiştir.

Vestel Beyaz Eşya’da 2021-2022 dönemi için verilen taahhütler aşılarak ambalaj malzemelerinde 232 ton, ürünlerde 2.689 ton plastik azaltımı yapılmış; 5 ton biyo-bazlı plastik malzeme ve 4.573 ton geri dönüştürülmüş plastik kullanılmıştır. Böylece toplam 7.499 ton işlenmemiş plastik kullanımının önüne geçilmiştir.

Ürünlerde kullanılan malzemelerin çevresel etkilerine odaklanarak sürdürülebilir materyallerle üretim yapılmaktadır. Zeytin çekirdeği atığından elde edilen biyo-plastik içeren buzdolabı ve ısı pompalı çamaşır kurutma makineleri üretilmektedir.

Ambalaj Yönetimi

Türkiye’de bir ilk olarak, Vestel City tesislerinde Türkiye için üretilen tüm Vestel markalı beyaz eşya ürün ambalajlarında %100 geri dönüştürülmüş ve geri dönüştürülebilir karton kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca 2022 yılında belli boylardaki televizyonlarda %100 geri dönüştürülmüş ve geri dönüştürülebilir karton ambalaj kullanımı çalışmaları tamamlanmış ve siparişe hazır hale getirilmiştir. 2022 yılında Vestel Şirketler Grubu toplam 14.624 ton geri dönüştürülmüş karton kullanarak 248.608 ağacın kesilmesinin önüne geçmiştir. Kâğıt bazlı kaynakların sürdürülebilir bir biçimde tüketilmesi için de uluslararası sertifikaya sahip olanları tercih edilmektedir.

Türkiye’de ilk olarak, 2021 itibarıyla Vestel markalı buzdolabı ve bulaşık makinesi ürün ambalaj kartonlarında FSC (Forest Stewardship Council - Orman Yönetim Konseyi) sertifikalı %100 geri dönüştürülmüş kartonlar kullanılmaya başlanmıştır. 2022 yılında, bu uygulama yurt içi pazardaki Vestel markalı tüm beyaz eşya ürünleri için devreye alınmıştır.

Su Yönetimi

Vestel, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi hedefleri ve kapsamı dâhilinde su tüketimini takip etmekte olup, bu doğrultuda su tüketimini azaltıcı bir politika izlemektedir.

Vestel Elektronik ve Vestel Beyaz Eşya fabrikalarının üretim süreçlerinde kullanılan su, Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nin şebeke suyundan ve kuyu (yeraltı) suyundan karşılanmaktadır. Vestel Komünikasyon fabrikası ise Ege Serbest Bölgesi’nden şebeke suyu almaktadır. Su kaynakları üzerindeki baskının bilincinde olarak etkinin iyileştirildiği su geri kazanım modelleri hayata geçirilmektedir. Üretim süreçlerinde en büyük risklerden biri olarak görülen su konusunda tüketimi en aza indirmeye odaklanılmaktadır. Bunu başarabilmek için su tasarrufu projelerinin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve sudan geri dönüşümle yararlanılması için çalışmalar sürdürülmektedir. Su yönetimiyle ilgili tüm süreçler CDP’ye raporlanmaktadır. Vestel’in tüm fabrikalarında su ayak izi ISO 14046 Su Ayak İzi Standardı çerçevesinde bağımsız üçüncü taraflarca doğrulanmaktadır. Atık su ise yine Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nin (Vestel Komünikasyon fabrikası için Ege Serbest Bölgesi) arıtma tesisine deşarj edilmektedir.

En büyük su tüketim noktalarından biri olan boyahanelerde su geri kazanılmaktadır. 2021 yılında buzdolabı boyahanesinde yapılan optimizasyon sonucu durulama süreci ortadan kaldırılmış ve 43.600 m3 su tasarrufunun yanı sıra 785 MWh enerji tasarrufu elde edilmiştir. Böylelikle Türkiye’de yaşayan 523 kişinin bir yıllık su tüketimi kadar tasarruf sağlanmıştır.

Yağmur suyu toplama projeleri hayata geçirilerek 2022 yılında 1.263 m3 yağmur suyu toplanmıştır. Yaygınlaştırma projesi ise devam etmektedir.

Hava Kalitesi

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’ne göre hava emisyon ölçümleri tüm Vestel üretim tesislerinde 2 yılda bir yaptırılmaktadır ve tüm parametreler (CO, NOx, SOx, VOC, Toz/PM) sınır değerlerin altındadır.

Biyoçeşitlilik

Vestel’in üretim alanlarının yer aldığı Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde (MOSB) ve Ege Serbest Bölgesi’nde (ESBAŞ), bilimsel araştırmalar için önem arz eden ve/veya nesli tehlikeye düşmüş veya düşebilecek canlı türleri ile ülkemiz için endemik olan türlerin yaşama ortamı olan alanlar, biyosfer rezervi, biyotoplar, biyogenetik rezerv alanları, benzersiz özelliklerdeki jeolojik ve jeomorfolojik oluşumlar bulunmamaktadır. Tüm üretim tesisleri kuruluş aşamasında ve proses değişikliği ve/veya kapasite artışı kapsamında Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği (ÇED) uyarınca incelenmiş, inşaat ve işletme faaliyetlerinden kaynaklanabilecek olumsuz çevresel etkiler değerlendirilmiştir. Şirketin faaliyet sahasında koruma altına alınan canlıların yaşamadığı, ayrıca nesli tehlikede flora türlerinin yetişmediği daha önce yapılan çevresel etki değerlendirmeleri (ÇED) sonucu belirlenmiştir.

Üretim tesislerinin Organize Sanayi Bölgesi ve Serbest Bölge içinde kurulu olması, faaliyet göstermekte olunan yerlerin sanayi alanı olması ve faaliyet gösterilen alanların 2 km’lik etki alanında tamamen sanayi alanlarının bulunması dolayısıyla flora-fauna çalışması gerçekleştirilmemektedir. Vestel, alınabilecek önlemlere ilişkin 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna istinaden çıkarılmış yönetmeliklere uyacağını taahhüt etmektedir.

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ – Atık Oluşumu*

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ – Su Tüketimi ve Atık Su Oluşumu*

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ – Toplam Enerji Tüketimi (TEP/TL ciro)*
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ – Enerji Tüketimi Kaynaklı Karbon Salımı (tonCO2/yıl)
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ – Tesislerin Toplam Karbon Salımı (kgCO2/TL ciro)*

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ – Atık Oluşumu

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ – Su Tüketimi ve Atık Su Oluşumu

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ – Toplam Enerji Tüketimi (TEP/TL ciro)

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ – Enerji Tüketimi Kaynaklı Karbon Salımı (kgCO2/ciro)

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ – Tesislerin Toplam Karbon Salımı (kgCO2/ciro)