ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ (“Vestel Elektronik”) ile Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ’nin (“Vestel Beyaz Eşya”) de birer üyesi olduğu Vestel Şirketler Grubu (“Vestel”); Yönetim Sistemleri Politikası’nda, sahip olunan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikaları kapsamında enerji ile ilgili olarak aşağıdaki maddeleri taahhüt etmiştir.

  • Enerji performansımızı sürekli iyileştirerek, çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir kılınması için enerji verimli, çevre dostu teknolojileri, ekipmanları ve hizmetleri kullanmak, mümkün olan yerlerde yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak.
  • Enerji dostu ürünlerin tasarımına sürekli öncelik vermek.
  • Daha az enerji tüketimi hedeflerine ulaşmak için tüm paydaşların katılımını sağlayarak eğitim, seminer ve görsel afişlerle, enerji verimliliği konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapmak, yeni teknoloji kullanımı ve yaratıcı fikirleri desteklemek.
  • Enerji performansımızı dünyadaki en iyisiyle ve benzerleriyle kıyaslayarak, enerji verimliliği iyileştirme alanlarını belirleyip iç ve dış enerji verimliliği etütlerini düzenli olarak yaptırmak.

ÜRETİMDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Vestel’de enerji performans sonuçları üst yönetim tarafından düzenli aralıklarla takip edilmekte ve değerlendirilmektedir.

Enerji verimliliğini yükseltmek için gerekli olan süreç ve sistemleri oluşturan Vestel, bu süreç ve sistemlerin uygulanmasını ve sürdürülebilirliğini tüm enerji türlerinde sahip olduğu ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı ile entegre bir şekilde gerçekleştirmektedir.

Yürütülen TPM (Toplam Üretken Bakım) uygulamaları dahilinde, tüm beyaz eşya fabrikalarında enerji konusunda bilinci arttırmak, Kaizen çalışmalarını yaygınlaştırmak ve enerji performansını geliştirmek adına “Enerji Komitesi” bulunmaktadır.

2022 yılında Vestel Şirketler Grubu toplam 15 ana enerji verimliliği projesini hayat geçirmiş ve bu sayede 7.200 MWh enerji ve 18 milyon TL tasarruf sağlamıştır. Bu da Türkiye’deki yaklaşık 1.940 kişinin yıllık elektrik tüketimine eşittir. Elektronik fabrikalarında bir önceki yıla göre birim ürün başına düşen toplam doğal gaz miktarı %4 oranında azaltılmıştır. Öte yandan, beyaz eşya fabrikalarında bir önceki yıla göre birim ürün başına düşen toplam doğal gaz tüketimi %3,7, toplam sıcak su kullanımı ise %27 oranında azaltılmıştır. Projeler sayesinde 3.290 ton karbon emisyonu önlenmiştir.

Vestel Beyaz Eşya bünyesinde bulunan Veri İzleme ve Kontrol Merkezi’nde online olarak anlık bütün enerji noktalarının tüketimleri izlenmekte ve ortaya çıkan veriler ışığında enerji tüketimi kontrol altında tutulmaktadır. Veri İzleme ve Kontrol Merkezi sayesinde 2022 yılında 6,2 milyon TL’lik enerji tasarrufu elde edilmiştir.

ÜRÜNLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Vestel Elektronik’in sürdürülebilir ürün portföyünde LED aydınlatma ürünleri, yüksek enerji verimliliğine sahip televizyonlar, elektrikli araç şarj üniteleri ve batarya sistemleri bulunmaktadır. Tüm bu ürün portföyünün Ar-Ge tasarımları sürdürülebilirlik kriterlerine uygun çerçevede gerçekleştirilmekte; ürün tasarımından ortaya çıkan atıkların geri dönüşümüne kadar baştan sona tüm süreçler bu odak ile yönetilmektedir.

Endüstriyel, yol/sokak/bahçe, spor ve alan aydınlatma kategorilerinde yüksek enerji verimliliğine sahip LED aydınlatma ürünleri sunulmaktadır. Bu ürünler %40’a varan oranda enerji tasarrufu sağlamaktadır, cıva içermeyen yapılarıyla çevreye ve insan sağlığına zarar vermiyor ve 200 bin saatten fazla kullanılarak atık oluşumunu azaltıyor.

Televizyon ürün grubuna eklenen ve eklenmeye devam eden UHD, OLED, Mini LED ve 8K gibi özelliklere sahip yeni ürünler ile TV’lerin güç tüketimi her geçen yıl daha da artmaktadır. Son yıllardaki güç tasarrufu çalışmaları ile Vestel; TV ürünlerinin büyük kısmında yüksek enerji sınıfını yakalamıştır. 2020 Kasım ayından itibaren geçiş dönemi başlayan ve 2021 Mart ayından itibaren zorunlu hale gelen yeni enerji etiketlemesi uygulaması doğrultusunda Vestel’in de kullanmaya başladığı yeni enerji sınıf tablosu güncellenmiş ve yeni enerji etiketlerinin kullanımına başlanmıştır.

Vestel pazarın en yüksek enerji verimliliği sınıfında yer alan ürünleri tasarlamaktadır. Tüketicilerimize geliştirdiğimiz teknolojiler sayesinde kaynakları verimli kullanan ve kullanıcı dostu buzdolabı, çamaşır makinesi, çamaşır kurutma makinesi, bulaşık makinesi, pişirici cihazlar ve klimalar sunuyoruz. Ağırlık sensörü içeren çamaşır kurutma makineleri tasarlıyoruz; bu sayede, makinedeki yük miktarı belirlenerek en verimli kurutma modu seçiliyor ve enerji tasarrufu sağlanıyor. Aynı anda beş tepsiyi aynı seviyede pişirebilen HeatWrap teknolojisine sahip fırınlar ve ısıl verimliliği gazlı ocaklara göre çok daha yüksek olan indüksiyon ocaklar üretiyoruz.

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ – Toplam Enerji Tüketimi (TEP/TL ciro)*

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ – Elektrik Tüketimi (kWh/TL ciro)*

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ – Doğal Gaz Tüketimi (kWh/TL ciro)*

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ – Motorin Tüketimi (litre/TL ciro)*

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ – Isı Enerjisi Tüketimi (kWh/TL ciro)*

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ – Buhar Tüketimi (kWh/TL ciro)*

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ – Toplam Enerji Tüketimi (TEP/TL ciro)

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ – Elektrik Tüketimi (kWh/TL ciro)

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ – Doğal Gaz Tüketimi (kWh/TL ciro)

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ – Motorin Tüketimi (litre/TL ciro)

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ – Sıcak Su Tüketimi (kWh/TL ciro)