YÖNETİM KURULU BAŞKANI'NIN MESAJI

Ahmet Zorlu

Değerli Paydaşlarımız,

2022 yılı, pandemiden çıkış sürecine odaklanan dünyanın, ortaya çıkan jeopolitik gelişmeler karşısında sosyal ve ekonomik olarak oldukça büyük sıkıntılarla baş etmek durumunda kaldığı bir yıl oldu.

Savaş, insani boyutuyla önemli bir yıkım yaratırken ekonomik gelişmeyi de sekteye uğrattı. Kırılganlıklar artarken pandemi kaynaklı bazı ekonomik sorunlar azalmak yerine daha da büyüdü. Uygulanan yaptırımlar sonrası ortaya çıkan enerji krizinin etkisiyle daha da derinleşen bir enflasyon döngüsü oluştu. Merkez bankalarının enflasyonla mücadele için hızlı faiz artırımına gitmeleri ise küresel ekonomideki durgunluk endişelerini artırdı.

2022 yılında Türkiye ekonomisi yüksek enflasyon kaynaklı sorunlarla karşı karşıya kalırken ihracatın olumlu katkısıyla büyümesini sürdürdü. Farklı uluslararası kurumlar, hazırladıkları raporlarda dünya ekonomisindeki durgunluk endişesine rağmen Türkiye ekonomisinin önümüzdeki dönemde de büyümesini sürdüreceğini belirtiyor.

Vestel, esnek ve çevik yapısı, dijital dönüşüm ve teknoloji odaklı iş modeli ile 2022 yılındaki bu çok boyutlu dayanıklılık sınavını da başarıyla geçti.

Türkiye’nin en büyük tüketici elektroniği ve beyaz eşya üreticilerinden ve ihracatçılarından biri olarak 2022 yılında da ülke ihracatına yaptığımız güçlü katkıyla ülkemizin büyüme yolculuğuna eşlik ettik. 160 ülkeyi aşan ihracat pazarlarımız ve pazar çeşitlendirme kabiliyetimizle ihracat odaklı iş modelimizi başarıyla uyguladık. Ana ihracat pazarımız Avrupa’da, jeopolitik gelişmeler ve yükselen enflasyon TV ve beyaz eşya talebine olumsuz yansırken, güçlü ürün portföyümüz ve rekabet üstünlüklerimizin yanı sıra Avrupa dışı pazarlarda elde ettiğimiz güçlü büyümenin de etkisiyle beyaz eşyada ihracat hacmimizi artırırken, TV’de de yurt dışı satış adetlerimizi korumayı başardık. İç pazarda yılın ilk yarısında yaşanan daralma, ikinci yarıda baz etkisi ve enflasyonist baskılar nedeniyle tüketicilerin taleplerini öne çekmesi sonucu yerini artış eğilimine bıraktı. Dijital yetkinliklerimizle tüketici beklentilerini yakalayan online ve fiziksel perakendede artan gücümüz pazardaki konumumuzu daha da pekiştirdi. Yeni uygulamamız olan yetkili online bayiler, online pazaryerlerindeki varlığımıza pozitif katkı sağlarken, sayılarını hızla artırdığımız ve fiziki-dijital olarak karma bir tüketici deneyimi sunan Vestel Ekspres mağazalarımız perakendecilikteki yeni trendin Türkiye’deki öncülerinden biri oldu. Bu çabalarımız karşılıksız kalmadı. Vestel Müşteri Hizmetleri ve Vestel Ticaret dünyanın önde gelen insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı şirketlerinden Kincentric tarafından “Türkiye’nin En İyi İşyeri” seçildi.

Diğer yandan, uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance’ın, “Türkiye’nin En Değerli Markaları” araştırması 2022 sonuçlarına göre, Vestel, 720 milyon ABD doları değeriyle sıralamada yedi basamak birden yükseldi ve dördüncü olma başarısını gösterdi. Bu sonuç bizlere doğru yolda olduğumuzu gösterirken daha iyisini yapmak için cesaret verdi.

Teknoloji ve insan odaklı dönüşümle sürdürülebilir geleceğe

Teknoloji, Ar-Ge ve inovasyon üstünlüğümüz ve bunu destekleyen insan odaklı dönüşüm stratejimizle, sürdürülebilir bir gelecek için çalışmaya devam ediyoruz. Teknolojik gelişmelere paralel olarak Vestel’in operasyonlarını ve insan kaynağını dönüştürmeyi sürdürüyoruz.

Bu kapsamda Ar-Ge ve inovasyon üstünlüğümüzü kullanarak çevresel etkileri azaltacak yenilikçi üretim süreçlerini devreye alıyoruz. Aynı zamanda kaynakları verimli kullanan, yüksek enerji ve su tasarrufu sağlarken tüketicilerin sağlık ve hijyen beklentilerini de karşılayan ürünler geliştirmeye devam ediyoruz. Katma değerli servis ve dijital çözümlere odaklanan bir teknoloji şirketi olarak, televizyon ve beyaz eşyanın yanı sıra batarya ve otomotiv sektörüne yönelik araç içi ekran çözümlerinden, elektrikli araç şarj cihazlarına kadar sürdürülebilirliğe katkı sunan ürünlerimizi çoğaltıyor, akıllı yaşam ekosistemine katkımızı artırıyoruz. Türkiye’nin otomobili Togg’un kurucu ortaklarından biri olarak aynı zamanda üretilen araçların tüm araç içi ekran çözümlerini sağlıyoruz. Bu alanda dünyadaki diğer otomobil üreticileriyle de görüşmelerimiz devam ediyor. Diğer yandan, elektrikli otomobiller için şarj istasyonları, iki tekerlekli araçlar için batarya çözümleri, başta telekom sektörü olmak üzere farklı kullanım alanları için enerji depolama sistemlerine yoğunlaşarak, yeni teknolojilerle büyüme yolunda güçlü adımlar atıyoruz.

Yapay zekâ, nesnelerin interneti, otonom sistemler gibi güncel teknolojileri fabrikalarımızda kullanırken; sürekli iyileşme ve dijitalleşme vizyonumuzla Türkiye’de Endüstri 4.0 dönüşümünü tamamlayan ilk üretim tesisinin Vestel City olması adına dijital dönüşüm çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz.

Toplumsal ve çevresel fayda yaratan teknoloji şirketi olma vizyonumuz doğrultusunda, hem iş süreçlerimize ve çalışma kültürümüze hem de sunduğumuz ürün ve hizmetlere dijitalleşmeyi entegre ediyoruz. Dijital dönüşüme uyum sağlamak üzere, buna koşut olan insan odaklı dönüşümü de gerçekleştiriyoruz. Çalışanların yeteneklerini geliştiren, yenilik ve değişime uyumlarını artıran çalışma modellerini benimsiyoruz.

Bu kapsamda, çalışanların kariyer gelişimlerinin adil ve kapsayıcı bir süreç ile yürütülmesini sağlayacak bir iş ortamını pekiştiriyoruz. İnsan odaklı çalışma, sistemsel bakış ve stratejik yönetim yaklaşımlarıyla Vestel‘in tüm faaliyetlerinde modern ve çevik yöntemlerin benimsenmesi ve uygulanması için çalışmalar yürütüyoruz.

Yetenek açığı veya eksikliği, 21. yüzyılda şirketlerin karşılaşabileceği problemler arasında ön sıralarda yer alıyor. Mühendislik ve teknoloji alanında hizmet veren bir şirket olarak, teknoloji ve dijitalleşmeye öncülük etmek için yeteneğe yaptığımız yatırımın, yetenek açığı veya eksikliği riskini en aza indireceğinin farkındayız. Bu anlayışla insan odaklı dönüşümü sadece kendi insan kaynağımıza değil, toplumun ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, tüm topluma yaymak için çalışıyoruz.

Herkes için daha akıllı yaşam

Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik stratejimiz doğrultusunda, insan odaklı ekosistemler ve yenileyici iş modelleri geliştirerek ve değer yaratan işbirliklerini hayata geçirerek Türkiye’de ve dünyada sürdürülebilirlik odaklı ürün, hizmet ve çözümlerle öncü işlere imza atıyoruz.

Sürdürülebilirlik yaklaşımını IoT stratejisi ile bir araya getiren Vestel, akıllı televizyonlarının yanı sıra daha yüksek enerji ve su verimliliği sağlayan, plastik kirliliğini azaltmayı amaçlayan, çevreye duyarlı, yenilikçi ve akıllı beyaz eşya ürünleri ile tüketicilere daha kolay ve yeşil bir yaşam vaat ediyor. “Herkes için daha akıllı yaşam” vizyonumuz, geliştirdiğimiz Vestel Evin Aklı ve yurt dışında VeeZy uygulamalarıyla hayata geçiyor. Bu uygulamalarda sunduğumuz dijital hizmetler ve işbirliklerimiz sayesinde kullanıcılarımıza çok daha kapsamlı bir akıllı hayat deneyimi yaşatıyoruz.

Net sıfır şirkete doğru

Azalan doğal kaynakların verimli kullanılması ve iklim kriziyle mücadelede Vestel, net sıfır emisyonlu bir ekonomiye geçiş için attığı adımlarla önemli bir rol üstleniyor.

Endüstri 4.0 ve otomasyonun gücünden yararlanarak operasyonel iyileştirmeler ve yenilikçi ürünlerle enerji tüketimini azaltmayı desteklerken; üretimde kaynak verimliliğini artırmak ve Vestel’in ürün kaynaklı çevresel etkisini azaltmak için döngüsel modelleri hayata geçiriyoruz.

2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyor; Bilime Dayalı Hedef (Science Based Targets initiative - SBTi) koyma taahhüdümüz kapsamında karbonsuzlaşma planı üzerinde çalışıyoruz.,

Döngüsel ekonomi modellerinin benimsenmesi, tüm değer zincirinde onarım, geri dönüşüm ve ileri dönüşüm çalışmaları yapılması küresel atık probleminin önüne geçmek için kritik bir rol oynuyor. Şirketimiz, ürünlerde ve bileşenlerde geri dönüştürülmüş plastik ve biyo-bazlı plastik malzeme kullanımının yanı sıra Ar-Ge ve üretim birimlerinin iş birliğiyle tüm ürün ve ambalaj tasarımlarını iyileştirerek, plastik kullanımının azaltılması hedefi doğrultusunda da çalışmalarını sürdürüyor.

Bu yaklaşım çerçevesinde Türkiye’de ilk olarak, 2021 yılı itibarıyla Vestel markalı buzdolabı ve bulaşık makinesi ürün ambalajlarında FSC (Forest Stewardship Council - Orman Yönetim Konseyi) sertifikalı %100 geri dönüştürülmüş kartonları kullanmaya başladık. 2022 yılında da bu uygulamayı Türkiye’de satılacak Vestel markalı tüm beyaz eşya ürünleri için devreye aldık.

Yarınlara olan umudumuzu ve güvenimizi koruyoruz.

Dünya değişim ve dönüşümün çok hızlı gerçekleştiği bir süreçten geçiyor. Belirsizlikler artarken öngörülebilirlik giderek azalıyor. Bu koşulları biz belirlemesek de bunları doğru şekilde yöneterek işlerimizin sürdürülebilirliğini sağlayabileceğimize inanıyoruz. Bu anlayışla önümüzdeki dönemde de sahip olduğumuz deneyim, yetkinlik ve değişen koşullara adaptasyon kapasitemizle çevik ve esnek organizasyonumuzun sunduğu imkânları kullanarak zorlukları aşma yeteneğimizi geliştirmeyi sürdüreceğiz.

Sürdürülebilirlik odaklı iş modelimizle yarattığımız değer, hem istikrarlı büyümemiz hem de ülkemizde ve dünyada sosyal ve ekonomik kalkınma yolunda vereceğimiz katkı için bize güç veriyor. Tüm paydaşlarımızla işbirliği içinde attığımız adımlarla daha iyi, akıllı ve sürdürülebilir bir yaşamın inşasında öncü olmaya devam edeceğiz.

Saygılarımla,

Ahmet Nazif Zorlu
Yönetim Kurulu Başkanı