YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI

Değerli Paydaşlarımız,

Yarım yüzyılı aşan tecrübemiz, 60’ı aşan şirket ve 27 bine yakın çalışanımızla Zorlu Grubu olarak, bugün artık 152 ülkeye ihracat gerçekleştirmekteyiz. Böylece, çok farklı coğrafyalarda yaşayan insanların hayatlarına, onların yaşam standartlarını yükseltecek ürünlerle girebilmenin gururunu da yaşıyoruz.

Grubumuzun elde ettiği bu başarıların ardında, tüm alanlarda ekonomik, sosyal, çevresel ve etik unsurları ciddiyetle yönetmemizi sağlayan bir kurumsal sürdürülebilirlik anlayışı yatıyor. Bu anlayış doğrultusunda toplumsal gelişime katkı sağlayacak sürdürülebilir ve uzun soluklu projeleri destekliyoruz. Beklenmedik ihtiyaçların ortaya çıkması halinde de gerekli duyarlılığı gösteriyoruz.

Zorlu Grubu olarak, tüm çalışmalarımızın merkezine insan faktörünü koymaktayız. İnsana ve topluma değer katan, sürdürülebilir bir kalkınma anlayışı, yaptığımız tüm faaliyetlere öncülük etmektedir. Demokratik ve istikrarlı bir toplum modeline verdiğimiz desteği; çalışanlarımızdan müşterilerimize tüm paydaşlarımızın hayatına değer katacak çalışmalarla pekiştirmek için gayret sarf etmekteyiz. Ürettiğimiz her ürün, sunduğumuz her hizmet, insanlarımızın “her gün daha güzel yaşamasını” sağlamayı amaçlıyor. Grubumuz 60 yılı aşkın bir süredir bu değer ve ilkeler ışığında Türkiye için çalışıyor.

2007 yılında imzalamış olduğumuz ve Zorlu Holding olarak sahip olduğumuz değerlerle örtüşen Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, sürdürülebilirlik anlayışımızı pekiştirici ve vizyonumuzun şekillenmesinde yol gösterici bir unsur olmuştur. Grubumuz, gelecek yıllarda da Birleşmiş Milletler Küresel ilkeler Sözleşmesi’ne bağlı kalarak, bu Sözleşme’nin ilkelerine sahip çıkarak, “hep birlikte hep daha iyisini yapma” bakış açısıyla bu alandaki kazanımlarını artıracaktır. Türkiye’nin geleceği için çalışmaya ve üretmeye, ülkemizin 2023 vizyonunun en güçlü aktörlerinden biri olmaya devam ederken, bu kazanımların insanımızın refah ve mutluluğuna katkıda bulunmada bizim en büyük destekçimiz olacağına yürekten inanmaktayız.

Temel değerlerimizin başında gelen ve içselleştirdiğimiz sürdürülebilirlik kavramını somut olarak ortaya koyan bir gelişmeyi de vurgulamaktan gurur duyuyorum. Grubumuzun halka açık şirketlerinden Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ, Borsa İstanbul’un 2015 yılında yaptığı değerlendirmeler sonucunda, 2 Kasım 2015 tarihinden itibaren BİST’te işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin paylarından oluşan BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne dahil olmuştur. Bugün olduğu gibi gelecekte de ülkemize ve tüm paydaşlarımıza kalıcı değer yaratmayı misyonumuzun ve sorumluluğumuzun bir parçası olarak görüyoruz.

Sevgi ve saygılarımla,

Ahmet Nazif Zorlu
Yönetim Kurulu Başkanı