YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI

Değerli Paydaşlarımız,

Yarım yüzyılı aşan tecrübemiz, 60’ı aşan şirket ve 30 bine yakın çalışanımızla Zorlu Grubu olarak, bugün artık 155 ülkeye ihracat gerçekleştirmekteyiz. Böylece, çok farklı coğrafyalarda yaşayan insanların hayatlarına, onların yaşam standartlarını yükseltecek ürünlerle girebilmenin gururunu da yaşıyoruz.

Ana faaliyet alanlarımız olan tüketici elektroniği, beyaz eşya, tekstil, enerji, gayrimenkul geliştirme ve maden-metalurji iş kollarında, içerisinde bulunduğumuz sektörlerin devamlılığını ve başarısını, ancak kapsamlı bir sürdürülebilirlik anlayışı geliştirerek ileriye taşıyabileceğimizin farkında olarak çalışıyoruz. Bu farkındalık doğrultusunda, faaliyetlerimizi etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan küresel risk eğilimlerini haritalandırıyor ve bu riskleri Grup’tan şirketlere yayılan ancak, şirketlerin özgün birikim ve tecrübelerini de dikkate alan bütüncül bir yaklaşımla yönetiyoruz.

Ürettiğimiz değeri paylaşarak uzun dönemli kârlı büyüme sağlıyor, kurulduğumuz ilk günden itibaren kurum kültürümüzün bir parçası olan girişimcilik anlayışıyla kalıcı ve pozitif etki yaratan yatırımları hayata geçirmek için çalışıyoruz. Daha iyi bir dünya hayaline insan kaynağımız, geliştirdiğimiz ürün ve teknolojilerle hayat veriyoruz.

Zorlu Grubu olarak, tüm çalışmalarımızın merkezine insan faktörünü koymaktayız. İnsana ve topluma değer katan, sürdürülebilir bir kalkınma anlayışı yaptığımız tüm faaliyetlere öncülük etmektedir. Demokratik ve istikrarlı bir toplum modeline verdiğimiz desteği; çalışanlarımızdan müşterilerimize tüm paydaşlarımızın hayatına değer katacak çalışmalarla pekiştirmek için gayret sarf etmekteyiz. Ürettiğimiz her ürün, sunduğumuz her hizmet, insanlarımızın “her gün daha güzel yaşamasını” sağlamayı amaçlıyor. Grubumuz 66 yıldır bu değer ve ilkeler ışığında Türkiye için çalışıyor.

2007 yılında imzalamış olduğumuz ve Zorlu Holding olarak sahip olduğumuz değerlerle örtüşen Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, sürdürülebilirlik anlayışımızı pekiştirici ve vizyonumuzun şekillenmesinde yol gösterici bir unsur olmuştur. Grubumuz, gelecek yıllarda da Birleşmiş Milletler Küresel ilkeler Sözleşmesi’ne bağlı kalarak, bu Sözleşme’nin ilkelerine sahip çıkarak, “hep birlikte hep daha iyisini yapma” bakış açısıyla bu alandaki kazanımlarını artıracaktır. Türkiye’nin geleceği için çalışmaya ve üretmeye, ülkemizin 2023 vizyonunun en güçlü aktörlerinden biri olmaya devam ederken, bu kazanımların insanımızın refah ve mutluluğuna katkıda bulunmada bizim en büyük destekçimiz olacağına yürekten inanmaktayız. 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda şekillendirdiğimiz ve tüm Zorlu Grubu’nda bu yıl uygulamaya başladığımız “Akıllı Hayat 2030” sürdürülebilirlik vizyonumuz ile kârlılığı insan, toplum, çevre gibi unsurlarla birleştirerek daha akıllı bir geleceği inşa etmeyi hedefliyoruz.

Temel değerlerimizin başında gelen ve içselleştirdiğimiz sürdürülebilirlik kavramını somut olarak ortaya koyan gelişmeleri de vurgulamaktan gurur duyuyorum. Grubumuzun halka açık şirketlerinden Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ (“Vestel Elektronik”), ilk kez 2 Kasım 2015’te Borsa İstanbul’da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin paylarından oluşan BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne dahil olmuştur. 2016 ve 2017yıllarında olduğu gibi 2018 yılında da endekste yer alan Vestel Elektronik endeks kriterlerine uyumunu devam ettirmek suretiyle Kasım 2018 - Ekim 2019 döneminde BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne dahil olmaya hak kazanmıştır. BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne Kasım 2016’dan itibaren gönüllü olarak dahil olan Vestel Elektronik’in bağlı ortaklığı Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ de Borsa İstanbul’un Sürdürülebilirlik Endeksi kriterlerini karşılayarak Kasım 2018 - Ekim 2019 dönemi için üçüncü kez endekste gönüllü olarak yer almaya hak kazanmıştır. Bugün olduğu gibi gelecekte de ülkemize ve tüm paydaşlarımıza kalıcı değer yaratmayı misyonumuzun ve sorumluluğumuzun bir parçası olarak görüyoruz.

Sevgi ve saygılarımla,

Ahmet Nazif Zorlu
Yönetim Kurulu Başkanı