SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK STRATEJİSİ

“Çevreye duyarlılık ve sürdürülebilirlik” Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ (“Vestel Elektronik”) ile Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ’nin (“Vestel Beyaz Eşya”) de birer üyesi olduğu Vestel Şirketler Grubu’nun (“Vestel”) vizyonunun en önemli bileşenlerindendir.

Dünyanın hem sosyal hem ekonomik hem de çevresel açıdan hızlı bir değişim süreci içinde olması sebebiyle doğal kaynakların üzerinde artan baskı, doğal yapıyı bozmaya yönelik tehdit oluşturmaktadır. Türkiye’nin yarattığı bir dünya markası olarak bu toprakların değerlerine ve doğaya saygılı olmayı en önemli vazifelerimizden biri olarak görüyoruz. Ülkemizin kaynaklarını daha verimli kullanabilmek amacıyla, enerji ve su tüketimini azaltmaya dönük çalışmalarımızı hem üretim aşamasında hem de ürettiğimiz ürünlerde artırarak sürdürüyor ve bunu ülkemiz ve dünyamıza karşı en büyük sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz.

Vestel olarak çevreye karşı duyarlı olma politikamızın, ancak kendi ürün tasarımlarımızı sorumlu bir anlayış ile hayata geçirdiğimizde sürdürülebilir olacağının farkındayız. Bu düşünceden hareketle, gerek ürünlerin kullanımı sırasında tükettikleri enerjinin azaltılması, gerekse ürünlerde kullanılacak çevreye duyarlı, geri dönüşümlü yeni malzemelerin geliştirilmesi için yapılan Ar-Ge faaliyetlerine büyük ölçüde bütçe ayırmaktayız. Ürün tasarımlarımızda daha az güç tüketimi, uzun ürün ömrü için güvenilirlik, zararlı kimyasalların elimine edilmesi, geri dönüşebilir malzeme kullanımı, malzeme kullanımında çeşitliliğin azaltılması, daha az hammadde kullanımı vb. konular ana tasarım maddeleri olarak yer almakta ve değerlendirilmektedir. Yılda 15 milyon adet tüketici elektroniği ve 12,5 milyon adet beyaz eşya ürünü üretme kapasitemiz düşünüldüğünde, bir ürünün tasarımında yapacağımız iyileştirmenin zincirleme olarak tedarik zincirinde, üretim esnasında, ürünün kullanımında ve yaşam süresi sonunda birçok çevresel etkiyi (enerji tüketimi, yakıt tüketimi, taşıma kaynaklı karbon salımının azaltılması, ambalaj kullanımının azaltılması vb.) iyileştireceğinin farkında olarak bu konuya ayırdığımız kaynağı sürekli arttırmaktayız.

Vestel’in sürdürülebilirlik yaklaşımı ekonomi, insan, çevre ve toplumsal katkı temellerinde daha çok paydaş katılımını da sağlayarak iyi bir gelecek hedefiyle şekillenmiştir. Vestel için kendi gelişimi toplumun gelişimiyle eşdeğerdir. Bu bilinçle Vestel, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliğe katkılarının yanı sıra topluma değer katan sosyal sorumluluk projelerine güçlü bir kaynakla destek verme, yenilerine öncülük etme ve daha iyi bir geleceğe yönelik çabalarını ve katkılarını artırma kararlılığındadır.

Turan Erdoğan
Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı