ÇEVRE UYGULAMALARI

Çevre Yönetim Sistemi

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ (“Vestel Elektronik”), 1994 yılında dahil olduğu Zorlu Holding AŞ bünyesinde, konsolide bazda 20.000’e yakın çalışanı ile Manisa Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde 6 fabrikasında (Merkez Kart, Merkez Plastik, High End, Dijital, EPS, Vestel Komünikasyon (Ege Serbest Bölge)) faaliyetlerini sürdürmektedir. Şirket, 1998 yılında ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, 2012 yılında ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ve 2017 yılında da ISO 14064 Sera Gazı Doğrulama Beyanı Belgeleri’ni almıştır.

Vestel Elektronik’in bağlı ortaklığı Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ (“Vestel Beyaz Eşya”), 10.000’e yakın çalışanı ile Manisa Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda faaliyetlerini sürdürmektedir. Vestel Beyaz Eşya, 2010 yılından beri TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve 2012 yılından bu yana da TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgeleri’ne sahiptir ve 7 fabrikasında (Buzdolabı I-II Fabrikaları, Çamaşır Makinesi Fabrikası, Çamaşır Makinesi-Çamaşır Kurutma Makinesi Fabrikası, Bulaşık Makinesi Fabrikası, Pişirici Cihazlar Fabrikası, Klima-Termosifon Fabrikası) entegre olarak yönetim sistemlerini uygulamaktadır. Vestel Beyaz Eşya 2016 yılından itibaren ISO 14064 ve ISO 14046 standartlarına uygun olarak karbon ayak izi ve su ayak izini hesaplayıp akredite kuruluşlara doğrulatmaktadır.

Vestel Elektronik ile Vestel Beyaz Eşya’nın da birer üyesi olduğu Vestel Şirketler Grubu (“Vestel”), faaliyet, ürün ve hizmetlerinden etkilenen çalışanların, müşterilerin ve çevre halkının sağlığını ve güvenliğini gözetmeyi, gelecek nesiller adına çevreyi ve doğal hayatı korumayı kendine görev sayarak ürün, üretim ve hizmet faaliyetlerinde, sürdürülebilir gelişme ilkesi çerçevesinde yalın ve proaktif Çevre ve Enerji Yönetim Sistemleri uygulamayı ve geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu doğrultuda Vestel;

 • Her türlü atık bertaraf işlemini bir doğal kaynak kaybı olarak algılar ve kirliliği kaynağında önleyecek yöntemleri geliştirir. Atıkların azaltımı, tekrar kullanımı, geri dönüşümü ve geri kazanımı konusunda çalışmalar yapar.
 • Enerji verimli süreçlerin tasarımı, ürün ve hizmetlerin temini ile enerji performansını sürekli iyileştirir. Verimlilik artışı ve yeni teknoloji kullanımını teşvik ederek enerji, su ve doğal kaynakların tasarrufunu amaçlar.
 • Yeni ürün, proje ve operasyon değerlendirmesinde çevre faktörünü dikkate alarak, ürün tasarımında ve üretim süreçlerinde zararlı madde kullanımının azaltılması ve daha az kirletici özelliği bulunan maddelerin kullanılmasına ve güvenilir ürün üretilmesine öncelik verir.
 • Sera gazı emisyonunu azaltarak iklim değişikliğini önleme ve biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin korunması çalışmalarını aralıksız sürdürür.
 • Süreçlerinde, yürürlükte bulunan çevreyle ilgili mevzuata ve idari düzenlemelere, bağlı olduğu tüm yasal ve diğer gereklilikler ile uluslararası işletme standartlarına uyumu temel gereklilik olarak kabul eder ve bu gerekliliği yerine getirir.
 • Çalışanlarını, taşeronlarını, bayi ve tedarikçilerini eğiterek ve sürekli iyileştirme araçları kullanarak; enerji ve su tüketimini, atık oluşumunu, su ve hava emisyonlarını en aza indirmeyi hedefler.
 • Daha az çevresel etkiye sahip ve daha fazla geri dönüşümlü malzeme kullanılan ürünler üretir.
 • Çevre kalitesinin korunmasını ve iyileştirilmesini tüm çalışanları ile birlikte genel amaç olarak benimseyerek, Çevre Politikası ile çalışanların ve müşterilerin yaşam kalitesini koruyucu ve arttırıcı bir yaklaşımı kendisine hedef alır.
 • Faaliyetlerine ilişkin konularda paydaşlarının görüşlerini almaya, onları faaliyetleri hakkında bilgilendirmeye ve ortak amaçlar doğrultusunda birlikte hareket etmeye yönelik uygulamalar yürütür.
 • Çevre ve Enerji Yönetim Sistemleri şartlarına uyarak, yönetim sistemlerinin etkinliğini sürekli geliştirmek ve artırmak için paydaşlar arasında katılımı ve yenilik (inovasyon) kültürünü teşvik eder, bu yolda yeterli ve yerinde kaynak sağlar.
 • Risk analizi ve değerlendirmelerini aksatmadan yapar.
 • Sürdürülebilirlik çalışmalarına aralıksız devam eder.

Çevresel Hedefler

Vestel Elektronik ve Vestel Beyaz Eşya, Zorlu Holding’in Sürdürülebilirlik Stratejisi’ne paralel olarak “net sıfır emisyon ve döngüsellik” hedeflerine yönelik stratejiler izlemektedir. Bu kapsamda, 2022 yılına kadar karbon salımını %15 oranında azaltma hedefine yönelik olarak enerji verimliliği projeleri devam ettirilecek ve enerji verimli teknolojilerin kullanımına ağırlık verilecektir. Yenilenen Zorlu Holding Akıllı Hayat 2030 hedefleri kapsamında ise Vestel Şirketler Grubu:

 • 2030’a kadar Kapsam 1-2’de; 2050’ye kadar tüm değer zincirinde (Kapsam 1-2-3) net sıfır emisyona ulaşmak;
 • 2030’a kadar atıkları %50 azaltmak ve 2050’ye kadar sıfır atık noktasına ulaşmak;
 • 2030’a kadar kullanılan suyun %50’sini, 2050’ye kadar tamamını geri kazanmak hedeflerine katkı sağlayacaktır.

Döngüsel Ekonomi ve Atık Yönetim Sistemi

Vestel Şirketler Grubu döngüsel ekonomi konusundaki çalışmalara aralıksız devam etmektedir.

Vestel Elektronik’in geliştirdiği “Atık Boya Geri Kazanım ve Kullanım Sistemi” teknolojisi sayesinde, işletmede kullanılan atık boya partikülleri geri kazanılıp tekrar kullanıma hazır hale getirilmektedir. Vestel, bu sistemdeki tüm kimyasal formülasyonları ve makineleri tasarlamış, sistem tüm endüstriler içinde ilk defa Vestel Elektronik tarafından kullanılmış ve 3 adet patent alınarak tescillenmiştir. “Atık Boya Geri Kazanım ve Kullanım Sistemi” ile 2018 yılı AB Çevre Ödülleri’nde ikinci kez “Süreç İnovasyonu” kategorisinde Avrupalı büyük sanayi kuruluşları ile yarışan Vestel, Birincilik Ödülü’nün sahibi olmuştur. 1990 yılından bu yana düzenlenen ödül kapsamında Vestel, bu kategoride üst üste finale kalan ilk ve tek Türk şirketi olmuştur. Proje ayrıca TÜBİTAK, TTGV ve TÜSİAD tarafından oluşturulan sinerjinin bir ürünü olan ve yaratıcı, yenilikçi, teknik mükemmeliyet ve rekabet özelliklerine sahip çözümlere verilen Teknoloji Ödülleri’nde, “Büyük Ölçekli Firma Süreç Kategorisi Ödülü”nün sahibi olmuştur.

Vestel Beyaz Eşya, ürünlerinin bayilere sağlam bir şekilde ulaştırılması ve paketleme kalitesini artırarak “sıfır atık” hedefine yaklaşmak üzere yürüttüğü çalışmalar sonucunda; 2018 yılında Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) tarafından düzenlenen Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri’nde “Ambalaj Tasarımında Kaynak Azaltılarak Önleme Uygulamaları” kategorisinde “Strafor Gramaj ve Yoğunluğun Azaltılması Projesi” ile ödül almaya hak kazanmıştır. Proje ile ambalaj atıkları azaltılırken, esas kazanım, hammadde kullanımındaki azalmadan kaynaklanmaktadır. Bunun yanı sıra projenin, hammadde tedariki sırasında nakliyenin azalmasından dolayı karbon ayak izine de olumlu etkisi olmaktadır.

Vestel Beyaz Eşya’nın “Atık Yönetim Sistemi Projesi” de Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri’nde “Atık Yönetim Sistemi ve Uygulamaları” kategorisinde Yeşil Nokta Ödülü’nün sahibi olmuştur.

2021 yılı itibarıyla Vestel City içindeki tüm ofislerde Sıfır Atık Sistemi’ne geçilmiştir. Buna istinaden online sıfır atık eğitimleri oluşturulmuştur. Sıfır Atık Sistemi’ne, mutfakta hazırlık aşamasında çıkan gıda artıklarını değerlendirmek amaçlı kompost makinesi de dahil edilmiştir.

2021 yılında plastik azaltma çalışmaları hız kazanmış ve Vestel Elektronik ve Vestel Beyaz Eşya İş Dünyası Plastik Girişimi’ne taahhütte bulunmuştur. Buna göre; Vestel Elektronik, 2020 baz yılına göre, 2023 yılı sonuna kadar üretiminde 1.887 ton geri dönüştürülmüş plastik kullanacağına ve 831 ton plastik azaltımı yapacağına dair taahhüt vermiştir. Vestel Beyaz Eşya ise 2020 baz yılına göre, 2023 yılı sonuna kadar üretimde 7.081 ton geri dönüştürülmüş plastik kullanacağına ve 1.000 ton plastik azaltımı yapacağına dair taahhüt vermiştir. Zeytin çekirdeğinden biyobazlı plastik üreten Biolive şirketine yaptığı yatırımla Vestel, bu çalışmalarının kapsamını genişletmiştir.

Tüm beyaz eşya ürünlerinin dış karton ambalajları %100 geri dönüştürülmüş ve geri dönüştürülebilir kağıttan üretilmektedir. Vestel, sorumlu ve sürdürülebilir kaynakları kullandığı belgelenmiş tedarikçilerden temin edilen, sertifikalı, %100 geri dönüştürülmüş ve geri dönüştürülebilir karton ambalaj kullanan buzdolaplarını Vestel markası ile tüketicilere sunarak Türkiye'de bir ilke imza atmıştır. Televizyonlar için de benzer çalışmalar hız kazanmıştır.

Ürünler müşterilere ulaştıktan sonra da döngüsel ekonomi çalışmaları devam etmektedir. Çağrı merkezi, arayan müşterileri arıza olmasını önleyici veya arızayı giderici içeriklerle telefonda bilgilendirmekte ya da dijital içerikleri kendilerine SMS ile iletmektedir. Bu çözümlerle çağrı merkezini arayan müşterilerin sorunlarına ortalama %27 oranında çözüm bulunmakta ve böylece teknisyen hizmetine ihtiyaç kalmadan sorunlar giderilmektedir. Bu sayede teknik hizmete de gerek kalmadığı için yılda 640.662 km araç hareketi (112 ton CO2e) engellenmiştir.

2021 itibarıyla son tüketiciye doğrudan yedek parça satışı yapılmaya başlanmıştır. Böylece müşteriler kendi ürünlerini kolayca kendileri tamir edebilmekte ve ürünlerinin ömrünü uzatmaktadırlar.

2020 yılında Merkezi Onarım ve Geri Kazanım Birimi’nde 15.930 adet arızalı yedek parçanın onarımı yapılarak sisteme geri kazandırılmıştır.

Vestel City içindeki Değişim Ürün Değerlendirme Merkezi’ne gelen ürünler tamir edilip revizyonlu olarak ikincil pazarlarda tekrar satılarak ürünlerin ömrü uzatılmaktadır. Tamir edilemeyen tüm ürünler lisanslı firmalarda geri dönüştürülmektedir.

Su Yönetimi

Vestel, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi hedefleri ve kapsamı dâhilinde su tüketimini takip etmekte olup, bu doğrultuda su tüketimini azaltıcı bir politika izlemektedir.

Vestel Beyaz Eşya, 2016 yılına ait su ayak izini kurumsal bazda “TS EN ISO 14046 Su Ayak İzi Standardı”na uygun olarak hesaplamış ve bunu akredite bir kuruluşa onaylatarak, TS EN ISO 14046 Su Ayak İzi Onay Belgesi’ni almaya hak kazanmış ve sektöründe bir ilke daha imza atmıştır. Vestel Elektronik de su ayak izini 2021 itibarıyla onaylatma çalışmalarına devam etmektedir.

2020 yılında Vestel City’deki eski lavabolardaki musluklar hareket algılayan sensörlü musluklarla değiştirilmiştir. Yemekhanelerde yıkama için kullanılan suyun azaltılması için musluklara tasarruflu başlıklar takılmıştır.

Vestel Beyaz Eşya son 4 yılda birim ürün başına düşen su tüketimini %23 oranında azaltmayı başarmıştır.

2021 yılında su izlenebilirliği arttırılacak olup yeni yapılacak olan binalara yağmur suyu toplama sistemi ve su geri kazanım sistemleri kurulacaktır.

Hava Kalitesi

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’ne göre hava emisyon ölçümleri tüm Vestel üretim tesislerinde 2 yılda bir yaptırılmaktadır ve tüm parametreler (CO, NOx, SOx, VOC, Toz) sınır değerlerin altındadır.

Biyoçeşitlilik

Vestel’in üretim tesisleri, Manisa Organize Sanayi Bölgesi (MOSB) sınırları içerisinde yer almaktadır. Organize Sanayi Bölgeleri, sanayinin etkinliğini ve kentte düzenli yerleşmeyi sağlamak amacıyla, sanayi tesislerini bir araya toplayarak kurulmuş özel bölgelerdir. Organize Sanayi Bölgeleri’nin kurulum amaçlarından biri de atık yönetimi ve biyoçeşitlilik üzerindeki olası olumsuz etkilerin en aza indirilmesi ve kontrol altına alınmasıdır. Vestel’in üretim tesislerinin MOSB içinde yer alması, atık yönetimi ve biyoçeşitliliğe olabilecek olası olumsuz etkilerin en aza indirilmesi ve kontrol altına alınması açısından Şirkete bir avantaj sağlamaktadır. Tüm üretim tesisleri kuruluş aşamasında ve proses değişikliği ve/veya kapasite artışı yapıldığında ÇED sürecinden geçmiş ve faaliyetlerden kaynaklanabilecek olumsuz çevresel etkiler değerlendirilmiştir. Hazırlanan raporlarda ekolojik dengenin bozulmasına yol açacak bir etki olmayacağı ortaya konulmuştur.


2020 yılında Vestel Elektronik ve Vestel Beyaz Eşya’da herhangi çevresel bir kaza ve buna bağlı bir cezai yaptırım söz konusu olmamıştır.

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ – Atık Oluşumu*

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ – Su Tüketimi ve Atık Su Oluşumu*

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ – Toplam Enerji Tüketimi (TEP/TL ciro)*
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ – Enerji Tüketimi Kaynaklı Karbon Salımı (tonCO2/yıl)
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ – Tesislerin Toplam Karbon Salımı (kgCO2/TL ciro)*

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ – Atık Oluşumu

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ – Su Tüketimi ve Atık Su Oluşumu

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ – Toplam Enerji Tüketimi (TEP/TL ciro)

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ – Enerji Tüketimi Kaynaklı Karbon Salımı (kgCO2/ciro)

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ – Tesislerin Toplam Karbon Salımı (kgCO2/ciro)