ÇEVRE UYGULAMALARI

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ (“Vestel Elektronik”), 1994 yılında dahil olduğu Zorlu Holding AŞ bünyesinde, konsolide bazda toplam 17.000’e yakın çalışanı ile Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyetlerini sürdürmektedir. Şirket, 1998 yılında ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, 2012 yılında ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ve 2017 yılında da ISO 14064 Sera Gazı Doğrulama Beyanı Belgeleri’ni almıştır.

Vestel Elektronik’in bağlı ortaklığı Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ (“Vestel Beyaz Eşya”), 8.000’e yakın çalışanı ile Manisa Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda faaliyetlerini sürdürmektedir. Vestel Beyaz Eşya, 2010 yılından beri TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve 2012 yılından bu yana da TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgeleri’ne sahiptir ve 7 fabrikasında (Buzdolabı I-II Fabrikaları, Çamaşır Makinesi Fabrikası, Çamaşır Makinesi-Çamaşır Kurutma Makinesi Fabrikası, Bulaşık Makinesi Fabrikası, Pişirici Cihazlar Fabrikası, Klima-Termosifon Fabrikası) entegre olarak yönetim sistemlerini uygulamaktadır. Vestel Beyaz Eşya 2016 yılından itibaren ISO 14064 ve ISO 14046 standardlarına uygun olarak karbon ayak izi ve su ayak izini hesaplayıp akredite kuruluşlara doğrulatmaktadır.

Vestel Elektronik ile Vestel Beyaz Eşya’nın da birer üyesi olduğu Vestel Şirketler Grubu (“Vestel”), faaliyet, ürün ve hizmetlerinden etkilenen çalışanların, müşterilerin ve çevre halkının sağlığını ve güvenliğini gözetmeyi, gelecek nesiller adına çevreyi ve doğal hayatı korumayı kendine görev sayarak ürün, üretim ve hizmet faaliyetlerinde, sürdürülebilir gelişme ilkesi çerçevesinde yalın ve proaktif Çevre ve Enerji Yönetim Sistemleri uygulamayı ve geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu doğrultuda Vestel;

 • Her türlü atık bertaraf işlemini bir doğal kaynak kaybı olarak algılar ve kirliliği kaynağında önleyecek yöntemleri geliştirir. Atıkların azaltımı, tekrar kullanımı, geri dönüşümü ve geri kazanımı konusunda çalışmalar yapar.
 • Enerji verimli süreçlerin tasarımı, ürün ve hizmetlerin temini ile enerji performansını sürekli iyileştirir. Verimlilik artışı ve yeni teknoloji kullanımını teşvik ederek enerji, su ve doğal kaynakların tasarrufunu amaçlar.
 • Yeni ürün, proje ve operasyon değerlendirmesinde çevre faktörünü dikkate alarak, ürün tasarımında ve üretim süreçlerinde zararlı madde kullanımının azaltılması ve daha az kirletici özelliği bulunan maddelerin kullanılmasına ve güvenilir ürün üretilmesine öncelik verir.
 • Sera gazı emisyonunu azaltarak iklim değişikliğini önleme ve biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin korunması çalışmalarını aralıksız sürdürür.
 • Süreçlerinde, yürürlükte bulunan çevreyle ilgili mevzuata ve idari düzenlemelere, bağlı olduğu tüm yasal ve diğer gereklilikler ile uluslararası işletme standartlarına uyumu temel gereklilik olarak kabul eder ve bu gerekliliği yerine getirir.
 • Çalışanlarını, taşeronlarını, bayi ve tedarikçilerini eğiterek ve sürekli iyileştirme araçları kullanarak; enerji ve su tüketimini, atık oluşumunu, su ve hava emisyonlarını en aza indirmeyi hedefler.
 • Daha az çevresel etkiye sahip ve daha fazla geri dönüşümlü malzeme kullanılan ürünler üretir.
 • Çevre kalitesinin korunmasını ve iyileştirilmesini tüm çalışanları ile birlikte genel amaç olarak benimseyerek, Çevre Politikası ile çalışanların ve müşterilerin yaşam kalitesini koruyucu ve arttırıcı bir yaklaşımı kendisine hedef alır.
 • Faaliyetlerine ilişkin konularda paydaşlarının görüşlerini almaya, onları faaliyetleri hakkında bilgilendirmeye ve ortak amaçlar doğrultusunda birlikte hareket etmeye yönelik uygulamalar yürütür.
 • Çevre ve Enerji Yönetim Sistemleri şartlarına uyarak, yönetim sistemlerinin etkinliğini sürekli geliştirmek ve artırmak için paydaşlar arasında katılımı ve yenilik (inovasyon) kültürünü teşvik eder, bu yolda yeterli ve yerinde kaynak sağlar.
 • Risk analizi ve değerlendirmelerini aksatmadan yapar.
 • Sürdürülebilirlik çalışmalarına aralıksız devam eder.

Vestel Elektronik ve Vestel Beyaz Eşya, Zorlu Holding’in Sürdürülebilirlik Stratejisi’ne paralel olarak “sıfır atık” ve “karbon salımlarının azaltılması” hedeflerine yönelik stratejiler izlemektedir. Bu kapsamda, 2022 yılına kadar karbon salımını %15 oranında azaltma hedefine yönelik olarak enerji verimliliği projeleri devam ettirilecek ve enerji verimli teknolojilerin kullanımına ağırlık verilecektir.

Vestel Elektronik’in geliştirdiği “Atık Boya Geri Kazanım ve Kullanım Sistemi” teknolojisi sayesinde, işletmede kullanılan atık boya partikülleri geri kazanılıp tekrar kullanıma hazır hale getirilmektedir. Vestel, bu sistemdeki tüm kimyasal formülasyonları ve makineleri tasarlamış, sistem tüm endüstriler içinde ilk defa Vestel Elektronik tarafından kullanılmış ve 3 adet patent alınarak tescillenmiştir. “Atık Boya Geri Kazanım ve Kullanım Sistemi” ile 2018 yılı AB Çevre Ödülleri’nde ikinci kez “Süreç İnovasyonu” kategorisinde Avrupalı büyük sanayi kuruluşları ile yarışan Vestel, Birincilik Ödülü’nün sahibi olmuştur. 1990 yılından bu yana düzenlenen ödül kapsamında Vestel, bu kategoride üst üste finale kalan ilk ve tek Türk şirketi olmuştur. Proje ayrıca TÜBİTAK, TTGV ve TÜSİAD tarafından oluşturulan sinerjinin bir ürünü olan ve yaratıcı, yenilikçi, teknik mükemmeliyete ve rekabet özelliklerine sahip çözümlere verilen Teknoloji Ödülleri’nde, “Büyük Ölçekli Firma Süreç Kategorisi Ödülü”nün sahibi olmuştur.

Vestel Beyaz Eşya, ürünlerinin bayilere sağlam bir şekilde ulaştırılması ve paketleme kalitesini artırarak “sıfır atık” hedefine yaklaşmak üzere yürüttüğü çalışmalar sonucunda; Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) tarafından düzenlenen Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri’nde “Ambalaj Tasarımında Kaynak Azaltılarak Önleme Uygulamaları” kategorisinde “Strafor Gramaj ve Yoğunluğun Azaltılması Projesi” ile ödül almaya hak kazanmıştır. Proje ile ambalaj atıkları azaltılırken, esas kazanım, hammadde kullanımındaki azalmadan kaynaklanmaktadır. Bunun yanı sıra hammadde tedariği sırasında nakliyenin azalmasından dolayı karbon ayak izine de olumlu etkisi olmaktadır.

Vestel Beyaz Eşya’nın “Atık Yönetim Sistemi” Projesi de Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri’nde “Atık Yönetim Sistemi ve Uygulamaları” kategorisinde Yeşil Nokta Ödülü’nün sahibi olmuştur.

Vestel Elektronik ve Vestel Beyaz Eşya, yaşam boyu değerlendirme kapsamında paydaşlarının beklentilerini belirlemiş, daha iyi bir çevre için iç ve dış hususları değerlendirmeye almıştır. Bu kapsamda Vestel Elektronik, 2017 yılında 450’ye yakın tedarikçisinin Çevre/İş Sağlığı ve Güvenliği ile çalışma şartlarına yönelik Risk Değerlendirme Projesi’ne başlayarak, Ülke Risk Sınıflandırması, Az Gelişmiş Ülkeler Listesi, teknoloji kullanımı ve sektör detayı ile ön değerlendirme denetim sonuçlarını kullanarak, tedarikçilerini Düşük Risk, Orta Risk ve Yüksek Risk olarak kategorilere ayırmıştır. 2018 yılında Advanced Supply Chain Management çalışmaları kapsamında sistemin daha da ileriye taşınması hedeflenmiştir. Bu kapsamda 2019 yılında tedarikçi değerlendirme, bilinçlendirme ve iyileştirme çalışmalarına devam edilmiştir.

2019 yılında Vestel Elektronik ve Vestel Beyaz Eşya’da herhangi çevresel bir kaza ve buna bağlı bir cezai yaptırım söz konusu olmamıştır.

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ – Atık Oluşumu*

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ – Su Tüketimi ve Atık Su Oluşumu*

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ – Toplam Enerji Tüketimi (TEP/TL ciro)*
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ – Enerji Tüketimi Kaynaklı Karbon Salımı (kgCO2/TL ciro)*

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ – Atık Oluşumu

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ – Su Tüketimi ve Atık Su Oluşumu

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ – Toplam Enerji Tüketimi (TEP/TL ciro)

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ – Enerji Tüketimi Kaynaklı Karbon Salımı (kgCO2/ciro)