YÖNETİM KURULU BAŞKANI'NIN MESAJI

Ahmet Zorlu

Değerli Paydaşlarımız,

COVID-19 pandemisi sürerken, sosyoekonomik dalgalanmaların dünya genelini etkilediği bir yılı daha geride bıraktık. 2021, ekonomik toparlanma güçlenirken piyasalarda dengesizliklerin arttığı bir yıl oldu. Dünya genelinde aşılanma hızına paralel ivme kazanan normalleşme ve toparlanma güçlü bir talep artışını beraberinde getirirken, arz yetersizliği nedeniyle tedarik zincirinde aksamalar yaşandı; bazı sektörlerde dönem dönem üretime ara verilmek zorunda kalındığını gözlemledik. Lojistik ve ham madde tedarikinde yaşanan sorunlar, yükselen enerji ve gıda fiyatları öncülüğünde emtia fiyatlarındaki rekor artışlar, merkez bankalarının genişleyici para politikalarının artçı etkisi ile birleşerek küresel bir enflasyon dalgası riskini ortaya çıkardı. Bu sürecin olumsuz etkilerini, birçok sektörde olduğu gibi sektörlerimizde de yaşamaya devam ediyoruz.

2021 yılını Türkiye’de de salgının etkileri ve döviz kurundaki dalgalanmaların gündemi belirlediği bir yıl olarak geride bıraktık. Son dönemde faiz oranlarında yapılan indirimler; enflasyon beklentilerini değiştirirken, döviz kuru, reel hane gelirleri ve dış finansman üzerinde oluşan baskıyı artırdı. Bununla birlikte, aşılanma oranlarının artmasıyla sanayi üretiminde iyileşmeler kaydedildi. Biz de Vestel olarak 2021 yılında ihracat pazarlarındaki güçlü büyümemiz ile ülkemizin gelişimine katkıda bulunmayı sürdürdük.

Vestel’in esnek ve çevik yapısı, dijital dönüşüm ve teknoloji odaklı iş modeli sayesinde bu zorlu süreci başarıyla yönettik. Kapsamlı risk yönetimi ve tedarikçi ağımızdaki çeşitlilik, küresel tedarik sorununu aşmamızda önemli rol oynadı. Türkiye’nin ekonomik koşullarındaki değişimlerin yarattığı riskleri en aza indirerek başarılarımızı devam ettirmemizde ise 158 ülkeye ulaşan ihracat odaklı iş modelimiz önemli bir yere sahip. 2021, beyaz eşyada Avrupa’da pazarın çok üzerinde bir büyüme gerçekleştirdiğimiz, Amerika pazarı dâhil, Avrupa dışı bölgelerde de satışlarımızın güçlü bir şekilde arttığı ve kapasite artırım programımız kapsamında yeni yatırımlara başladığımız ve bir kısmını tamamladığımız bir yıl oldu.

Bununla birlikte, yurt içi pazarda da istikrarlı büyümeyi sürdürdük. Yakaladığımız başarıları online kanallarda da sürdürmeye odaklandık. Bu çerçevede, pandemiyle hızlanan dijitalleşme trendine bağlı olarak 2030 yılına kadar yurt içi ciromuz içinde online satışların oranını %25’e çıkarma hedefiyle ilerliyoruz.

COVID-19 süreci, tüm dünyada sürdürülebilirliğin öneminin çok daha iyi anlaşıldığı ve sürdürülebilirlik odaklı dönüşümlerin geleceği şekillendireceği bir eşik noktası oldu. Bu bilinçle, Vestel’de sürdürülebilirliği bir iş yapış biçimi olarak geliştirmeye odaklandık. Zorlu Grubu’nun tüm değer zincirini kapsayan, iklim odaklı ve döngüsel ekonomiye hizmet eden iş modellerini öne çıkaran ve sorumlu yatırım yaklaşımıyla tüm paydaşlar için değer üreten Akıllı Hayat 2030 vizyonu rehberliğinde Vestel için stratejimizi geliştirdik ve “insan odaklı teknolojik dönüşüm”, “net sıfır şirket” ve “hayatı kolaylaştıran, erişilebilir ve akıllı çözümler” olmak üzere üç başlık altında topladık.

İnsan Odaklı Teknolojik Dönüşüm

Teknoloji ve inovasyonun gücünden yararlanarak tüm değer zincirinde insan odaklı dönüşümü gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Yapay zekâ (AI), nesnelerin interneti (IoT), otonom sistemler başta olmak üzere günümüz teknolojilerini üretim süreçlerimize entegre ederek Endüstri 4.0 ve dijitalleşme uygulamalarında Türkiye’de tüketici elektroniği ve beyaz eşya sektörlerine liderlik ediyoruz.

Dönüşüm kültürünün etkisiyle küresel pazar payımızı artırıyor ve rekabetçiliğimizi güçlendiriyoruz. Çalışanlarımızın entelektüel bilgi ve becerilerini geliştirdikleri eğitim ve öğretim programlarını destekliyor, şirket içi inovasyon programlarını teşvik ediyoruz. Avrupa’daki patent ofislerinde en çok tescil alan Türk şirketi olmanın gururunu yaşıyoruz. Vestel’in tüm paydaşları için çeşitlilik, kapsayıcılık ve toplumsal faydayı temel ilkelerimiz olarak benimsiyor, insan hayatına değer katan teknolojik yenilikleri süreçlerimize entegre ediyoruz. Fırsat eşitliği yaklaşımı doğrultusunda, 2030 yılına kadar kadın çalışan oranımızı %40’a ulaştırmayı hedefliyoruz.

Net Sıfır Şirket

İklim krizinin her geçen gün artan etkilerini yönetmek için net sıfır emisyonlu ekonomiye geçiş büyük önem taşıyor. Vestel’in operasyonları başta olmak üzere net sıfır emisyona ulaşmak amacıyla 2050 yılına kadar tüm değer zincirinde net sıfır şirket olmayı hedefliyoruz. Döngüsel ekonomi odağında ürün geri kazanımı ve onarımı, ham madde geri dönüşümü gibi farklı uygulamalarımızı artırmaya devam edeceğiz.

Hayatı Kolaylaştıran, Erişilebilir ve Akıllı Çözümler

Sürdürülebilir bir toplumun inşasında sunduğumuz ürün ve hizmetlerin kilit rol oynayacağına inanıyor, yenilikçi ürün ve hizmetler tasarlıyoruz. ArGe ve inovasyon çalışmalarıyla çevresel etkileri azaltılmış ve yüksek tasarruflu ürünler geliştirmek için çalışıyor ve ArGe bütçemizin önemli bir kısmını fayda yaratan akıllı ürünler geliştirmeye ayırıyoruz. Ürettiğimiz ürünlerle enerji ve su verimliliği sağlamayı, plastik kirliliğini azaltmayı, müşteri deneyimine dayanan “Akıllı Ev” konseptini erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyoruz. Otomotiv elektroniğinin yanı sıra e-bike gibi elektrikli araçlar için batarya, elektrikli otomobiller için ise şarj üniteleri üretip ihraç ediyoruz. Bu gruptaki ürünler katma değerli ihracat için kritik önem taşıyor.

Akıllı Hayat 2030 stratejimiz doğrultusunda, faaliyetlerimizi sürdürülebilirlik yaklaşımımızla entegre olarak anlattığımız, Vestel’in ilk entegre raporunu paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

Vestel’in iklim dostu ve sosyal fayda odaklı yeni stratejisiyle küresel sorunlara yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlerle katkı sağlayacağına gönülden inanıyorum. Başta çalışma arkadaşlarım olmak üzere tüm paydaşlarımıza kıymetli iş birlikleri ve daimi katkıları için teşekkürlerimi sunuyorum.

Saygılarımla,

Ahmet Nazif Zorlu
Yönetim Kurulu Başkanı