ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

SPK Finansal Tabloları (Milyon TL) 2021 2020 2019 2018 2017
Net Satışlar 32.506 21.546 17.174 15.852 12.101
İhracat / Brüt Satışlar %75 %73 %77 %75 %66
Faaliyet Karı* 1.165 1.946 1.275 482 436
FAVÖK* 2.092 2.699 1.902 939 803
Net Dönem Karı** 1.895 1.773 324 371 55
Aktifler 43.093 27.078 19.452 17.961 13.846
Özsermaye 10.312 7.426 3.380 3.318 2.278
Net Finansal Borç*** 10.028 5.642 5.527 4.898 2.516
Karlılık Oranları
Faaliyet Kar Marjı %3,6 %9,0 %7,4 %3,0 %3,6
FAVÖK Marjı %6,4 %12,5 %11,1 %5,9 %6,6
Net Kar Marjı %5,8 %8,2 %1,9 %2,3 %0,5

* Diğer faaliyetlerden gelir ve giderler dahil edilmiştir.

** Net dönem kârı/(zararı) ana ortaklık paylarına düşen dönem kârını/(zararını) ifade etmektedir.

*** Bloke mevduat hesaplamalara dahil edilmemiştir.