ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

SPK ($mn) 2016 2015
Net Satışlar 3.158 3.401
İhracat / Brüt Satışlar %65 %65
Faaliyet Karı 120 115
VAFÖK 227 223
Net Dönem Karı 56 22
Aktifler 2.742 3.211
Özsermaye 523 5541
Net Borç 520 596