ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

SPK (TL mn) 2017 2016 2015 2014 2013
Net Satışlar 12.101 9.540 9.250 7.767 6.218
İhracat / Brüt Satışlar %66 %65 %65 %71 %73
Faaliyet Karı 436 364 312 145 137
FAVÖK 803 685 608 415 375
Net Dönem Karı 55 168 60 97 (100)
Aktifler 13.846 9.651 9.336 7.321 5.637
Özsermaye 2.278 1.839 1.574 1.371 1.345
Net Finansal Borç 2.508 1.830 1.733 1.031 649
Faaliyet Kar Marjı %3,6 %3,8 %3,4 %1,9 %2,2
FAVÖK Marjı %6,6 %7,2 %6,6 %5,3 %6,0
Net Kar Marjı %0,5 %1,8 %0,6 %1,3 (%1,6)