ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

SPK Konsolide Finansal Tabloları (Milyon TL) 2018 2017 2016 2015 2014
Net Satışlar 15.852 12.101 9.540 9.250 7.767
İhracat / Brüt Satışlar %75 %66 %65 %65 %71
Faaliyet Karı* 482 436 364 312 145
FAVÖK* 939 803 685 608 415
Net Dönem Karı/(Zararı)** 371 55 168 60 97
Aktifler 17.961 13.846 9.651 9.336 7.321
Özsermaye 3.318 2.278 1.839 1.574 1.371
Net Finansal Borç 4.091 2.508 1.830 1.733 1.031
Karlılık Oranları
Faaliyet Kar Marjı %3,0 %3,6 %3,8 %3,4 %1,9
FAVÖK Marjı %5,9 %6,6 %7,2 %6,6 %5,3
Net Kar Marjı %2,3 %0,5 %1,8 %0,6 %1,3

* Diğer faaliyetlerden gelir ve giderler dahil edilmiştir.

** Net dönem kârı/(zararı) ana ortaklık paylarına düşen dönem kârını/(zararını) ifade etmektedir.