ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

SPK Konsolide Finansal Tabloları (Milyon TL) 2020 2019 2018 2017 2016
Net Satışlar 21.546 17.174 15.852 12.101 9.540
İhracat / Brüt Satışlar %73 %77 %75 %66 %65
Faaliyet Karı* 1.946 1.275 482 436 364
FAVÖK* 2.699 1.902 939 803 685
Net Dönem Karı/(Zararı)** 1.773 324 371 55 168
Aktifler 27.078 19.452 17.961 13.846 9.651
Özsermaye 7.426 3.380 3.318 2.278 1.839
Net Finansal Borç*** 5.642 5.527 4.898 2.516 1.883
Karlılık Oranları
Faaliyet Kar Marjı %9,0 %7,4 %3,0 %3,6 %3,8
FAVÖK Marjı %12,5 %11,1 %5,9 %6,6 %7,2
Net Kar Marjı %8,2 %1,9 %2,3 %0,5 %1,8

* Diğer faaliyetlerden gelir ve giderler dahil edilmiştir.

** Net dönem kârı/(zararı) ana ortaklık paylarına düşen dönem kârını/(zararını) ifade etmektedir.

*** Bloke mevduat hesaplamalara dahil edilmemiştir.